Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 26, năm 2020 | Sau »
NGÀYGiám đốc
Đào Chuẩn
Phó Giám đốc
Phan Văn Quả
Phó Giám đốc
Phan Thùy Dương
Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Hưng
Thứ hai
29/06/2020
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quanChiều: Làm việc tại cơ quan
07:30: Dự công bố Quyết định kiểm tra Văn phòng Luật sư Trương Thị Thùy Nhi
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
30/06/2020
07:30: Khám sức khỏe định kỳ
14:30: Dự họp nghe báo cáo quy định chinh sách hỗ trợ phát triển bảo tàng ngoài công lập tại UBND tỉnh
Chiều: Nghỉ phép năm 2020
07:30: Dự công bố Quyết định kiểm tra văn bản QPPL do HĐND và UBND huyện Nam Đông ban hành
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Làm việc tại cơ quan
08:00: Dự Hội nghị về dự thảo luật Biên phòng VN tại Khách sạn Duy Tân
Thứ tư
01/07/2020
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanChiều: Nghỉ phép năm 2020
Cả ngày: Nghỉ phép năm 2020
08:00: Dự họp Hội động thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dưng nông thôn mới.
08:00: Dự họp Hội động thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dưng nông thôn mới.
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
02/07/2020
Sáng: Làm việc tại cơ quan
14:00: Làm việc với Ban Pháp chế, HĐND tỉnh về công tác tư pháp 06 tháng đầu năm tại Hội trường tầng 2 (Trưởng phòng chuyên môn cùng dự)
Cả ngày: Nghỉ phép năm 2020
14:00: Làm việc với Ban Pháp chế, HĐND tỉnh về công tác tư pháp 06 tháng đầu năm tại Hội trường tầng 2 (Trưởng phòng chuyên môn cùng dự)
Sáng: Làm việc tại cơ quan
14:00: Làm việc với Ban Pháp chế, HĐND tỉnh về công tác tư pháp 06 tháng đầu năm tại Hội trường tầng 2 (Trưởng phòng chuyên môn cùng dự)
Sáng: Làm việc tại cơ quan
14:00: Làm việc với Ban Pháp chế, HĐND tỉnh về công tác tư pháp 06 tháng đầu năm tại Hội trường tầng 2 (Trưởng phòng chuyên môn cùng dự)
Thứ sáu
03/07/2020
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Nghỉ phép năm 2020Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ bảy
04/07/2020
Chủ nhật
05/07/2020
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.922.558
Lượt truy cập hiện tại 373