Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Theo văn bản số  944/UBND-TP ngày 12 ttháng 02  năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc...
Hiện nay Bộ Tư pháp đã triển khai Tổng đài hỗ trợ các phần mềm ứng dụng Ngành Tư pháp để hỗ trợ, tư vấn về mặt kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng cho người dùng...
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Ngày 03/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 04/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày...

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BTP quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT...
Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện đánh giá xã, phường,...

Ngày 23 tháng 7 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP  quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP có 5 Chương, 20 Điều, quy định cụ thể về nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Căn cứ Nghị định này, ngày 15 tháng 5 năm 2014, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BTP quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.851.152
Lượt truy cập hiện tại 961