Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28 tháng 8), kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2...
Chiều ngày 23 tháng 7 năm 2021, tại Hội trường Trung đoàn 6 – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (phường Phú Bài – thị xã Hương...
Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Tỉnh ủy; Công văn số 6092/UBND-CN ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp...
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tin tổng hợp
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Ngày 08 tháng 6 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1017/KH-STP triển khai thi hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình...
Ngày 08 tháng 07 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3355/QĐ-BYT về việc kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm...
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 72/QĐ-STP ngày 12 tháng 6 năm...
Thực hiện Công văn số 2285/BTP-TCCB ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tư pháp về đề nghị cho ý kiến đối với Thông...
Ngày 22 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường,...
Ngày 30/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân...
Ngày 21/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của...
Trên thực tế, nhiều trường hợp luật sư muốn chuyển sang tham gia hành nghề công chứng. Để trở thành công chứng viên...
Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp...
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 được Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 9/12/2000 (đã được sửa đổi, bổ sung...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.010.566
Lượt truy cập hiện tại 2.898