Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 31, năm 2021 | Sau »
NGÀYGiám đốc
Đào Chuẩn
Phó Giám đốc
Phan Văn Quả
Phó Giám đốc
Phan Thùy Dương
Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Hưng
Phó Giám đốc
Nguyễn Thanh Sơn
Thứ hai
02/08/2021
Sáng: Làm việc tại cơ quan
15:00: Nghe báo cáo dự thảo Quy định tuyển chọn giáo viên trường THPT chuyên Quốc Học - Huế tại UBND tỉnh.
Sáng: Làm việc tại cơ quan
14:00: Họp các thành viên Hội đồng tư vấn để giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn tỉnh tại Sở Tài Nguyên và Môi trường.
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
03/08/2021
Chiều: Làm việc tại cơ quan
08:00: Làm việc với đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2021 (Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở) tại UBND tỉnh.
Chiều: Làm việc tại cơ quan
09:00: Thẩm tra tiêu chí 18.5 tại xã Điền Môn, huyện Phong Điền
Chiều: Làm việc tại cơ quan
08:00: Làm việc với đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2021 (Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở) tại UBND tỉnh.
Chiều: Làm việc tại cơ quan
08:00: Làm việc với đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2021 (Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở) tại UBND tỉnh.
Chiều: Làm việc tại cơ quan
08:00: Làm việc với đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2021 (Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở) tại UBND tỉnh.
Thứ tư
04/08/2021
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanChiều: Làm việc tại cơ quan
08:00: Kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về XLVPHC tại Công an huyện Quảng Điền
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanSáng: Làm việc tại cơ quan
14:00: Kiểm tra về việc cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp theo Quy chế số 1069 tại huyện Phong Điền.
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
05/08/2021
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanChiều: Làm việc tại cơ quan
08:00: Kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về XLVPHC tại UBND huyện Quảng Điền.
Chiều: Làm việc tại cơ quan
08:00: Kiểm tra chuyên đề Văn phòng Công chứng Lê Đức Khánh.
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
06/08/2021
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quanSáng: Làm việc tại cơ quan
14:00: Nghe báo cáo giải quyết một số nội dung liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân tại UBND tỉnh.
14:00: Kiểm tra về việc cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp theo Quy chế số 1069 tại huyện Quảng Điền.
Sáng: Làm việc tại cơ quan
14:00: Kiểm tra về việc cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp theo Quy chế số 1069 tại huyện Quảng Điền.
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ bảy
07/08/2021
Chủ nhật
08/08/2021
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.020.325
Lượt truy cập hiện tại 2.487