Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 3, năm 2020 | Sau »
NGÀYGiám đốc
Đào Chuẩn
Phó Giám đốc
Phan Văn Quả
Phó Giám đốc
Phan Thùy Dương
Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Hưng
Thứ hai
20/01/2020
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
21/01/2020
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
22/01/2020
09:00: Gặp mặt công chức Khối Văn phòng Sở trước Tết tại Hội trường tầng 309:00: Gặp mặt công chức Khối Văn phòng Sở trước Tết tại Hội trường tầng 309:00: Gặp mặt công chức Khối Văn phòng Sở trước Tết tại Hội trường tầng 309:00: Gặp mặt công chức Khối Văn phòng Sở trước Tết tại Hội trường tầng 3
Thứ năm
23/01/2020
Cả ngày: Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020Cả ngày: Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020Cả ngày: Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020Cả ngày: Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Thứ sáu
24/01/2020
Cả ngày: Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020Cả ngày: Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020Cả ngày: Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020Cả ngày: Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Thứ bảy
25/01/2020
Cả ngày: Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020Cả ngày: Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020Cả ngày: Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020Cả ngày: Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Chủ nhật
26/01/2020
Cả ngày: Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020Cả ngày: Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020Cả ngày: Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020Cả ngày: Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.885.573
Lượt truy cập hiện tại 795