Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 8, năm 2021 | Sau »
NGÀYGiám đốc
Đào Chuẩn
Phó Giám đốc
Phan Văn Quả
Phó Giám đốc
Phan Thùy Dương
Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Hưng
Thứ hai
22/02/2021
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
23/02/2021
Chiều: Làm việc tại cơ quan
07:30: họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2021 và thông qua một số Đề án trình HĐND tỉnh
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quanChiều: Làm việc tại cơ quan
08:30: Họp Chi bộ Hành chính tư pháp
Thứ tư
24/02/2021
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanSáng: Làm việc tại cơ quan
14:00: Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tố cáo tỉnh
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
25/02/2021
Chiều: Làm việc tại cơ quan
08:00: Họp Lãnh đạo Sở tại Hội trường tầng 2
08:00: Họp Lãnh đạo Sở tại Hội trường tầng 2
13:30: Tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Chiều: Làm việc tại cơ quan
08:00: Họp Lãnh đạo Sở tại Hội trường tầng 2
Chiều: Làm việc tại cơ quan
08:00: Họp Lãnh đạo Sở tại Hội trường tầng 2
Thứ sáu
26/02/2021
08:00: dự họp chuyên đề lần thứ 14 HĐND tỉnh
14:00: Họp Chi bộ Văn phòng tại Hội trường tầng 2
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ bảy
27/02/2021
07:00: dự, chỉ đạo và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021 tại huyện Nam Đông
Chủ nhật
28/02/2021
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.454.274
Lượt truy cập hiện tại 1.171