Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
Ngày cập nhật 19/05/2022

Ngày 28 tháng 4 năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết định số 56/QĐ-BCĐ ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022. Theo đó, Kế hoạch đề ra một số mục tiêu cụ thể triển khai như sau:

 

1. Phát triển hạ tầng số 
a) Nâng cấp hạ tầng Hạ tầng số của chính quyền lên nền điện toán đám mây, cấp phát cho 100% các cơ quan nhà nước của tỉnh.
b) Đường truyền kết nối VPN mạng WAN thông suốt, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số cho 100% cơ quan, đơn vị các cấp.
c) Tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 85%.
d) Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 75%.
2. Phát triển chính phủ số
a) Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80%.
b) Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 50%.
c) Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% (đối với thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 01 tháng 6 năm 2022; đối với thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện từ ngày 01 tháng 12 năm 2022).
d) Tỷ lệ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trực tuyến đạt 50%.
đ) Tỷ lệ cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở đầy đủ theo danh mục đạt 50% (không áp dụng đối với dữ liệu phục vụ công tác quân sự, quốc phòng).
e) Có từ 15-20% người dân sử dụng ứng dụng định danh điện tử.
g) Công tác số hóa dữ liệu trên nền tảng chung của tỉnh của các ngành các cấp đạt 60% khối lượng dữ liệu hiện có.
3. Phát triển kinh tế số và xã hội số  
a) Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 30%.
b) Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%. 
c) Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 50%.
d) Tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 7%.
đ) Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt từ 65 - 70%.
e) Có trên 90% người dân trong tỉnh có Hồ sơ sức khỏe điện tử, được sử dụng trong hoạt động khám chữa bệnh và theo dõi sức khỏe người dân, từng bước thay thế y bạ giấy.
g) Tối thiểu có 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa được sử dụng các tài liệu hướng dẫn, công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo, tư vấn, thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số.
h) Tỷ trọng thanh toán học phí, viện phí không dùng tiền mặt đạt tối thiểu 50%.
i) Tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 7%.
4. Đảm bảo an toàn thông tin mạng
a) Xây dựng Trung tâm giám sát và xử lý an toàn thông tin tập trung (SOC) của tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm kiểm soát, ngăn chặn 100% các cuộc tấn công đến hệ thống của tỉnh.
b) Tỉ lệ máy tính cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức cài phần mềm diệt virus và giám sát mã độc đạt 100%.
Để thực hiện được các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện như sau:
1. Nâng cấp Trung tâm dữ liệu dùng chung của tỉnh lên điện toán đám mây
2. Đảm bảo đường truyền kết nối mạng diện rộng
3. Phổ cập cáp quang Internet băng rộng toàn dân
4. Phổ cập điện thoại thông minh
5. Phổ cập danh tính điện tử toàn dân
6. Phổ cập an toàn thông tin mạng, an ninh mạng toàn dân
7. Phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân
8. Chuyển đổi số trong lĩnh vực Giáo dục
9. Phổ cập chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
10. Phổ cập hóa đơn điện tử
11. Phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, phổ biến kỹ năng số
12. Thúc đẩy toàn diện tất cả các phương thức thanh toán số 
13. Phát triển thương mại điện tử, thương mại số
14. Phát triển dịch vụ đô thị thông minh
15. Phát triển Hệ thống thông tin báo cáo
16. Triển khai chiến lược dữ liệu số
17. Triển khai ứng dụng Nền tảng Bản đồ số 
18. Số hóa dữ liệu Văn hóa, Di sản
19. Chuyển đổi số lĩnh vực Nông nghiệp
20. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ chuyển đổi số
21. Điều phối phát triển, kết nối, chia sẻ dữ liệu
22. Điều phối phát triển, sử dụng các nền tảng số
23. Ban hành kế hoạch ứng dụng Nền tảng số
24. Công tác tuyên truyền, học tập, hội thảo, hội nghị  
25. Đánh giá, công bố xếp hạng mức độ phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, chuyển đổi số cấp tỉnh và cấp sở, ngành – cấp huyện
Kế hoạch có hiệu lực từ ngày 28 tháng 4 năm 2022./.
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.055.444
Lượt truy cập hiện tại 2.153