Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Kết quả thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt năm 2021 tại các đơn vị hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 05/01/2022

Theo Báo cáo số 536/BC-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2021, tổng số doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn chiếm 74,9% trong tổng số doanh nghiệp có tài khoản mở tại ngân hàng. Các thiết bị chấp nhận thẻ POS, ứng dụng mã QR Code được lắp đặt tại 09 Trung tâm hành chính công của tỉnh, 9 bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh và 17 trường học trên địa bàn; ATM được lắp đặt tại Kho bạc Nhà nước của tỉnh, 13 bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh và 9 trường học trên địa bàn. Tổng số lượng giao dịch ATM, POS trên địa bàn tỉnh đạt 26.409 tỷ đồng, tăng 5% so với năm  2020. Tổng số lượng giao dịch qua kênh điện tử trên địa bàn tỉnh đạt 113.155 tỷ đồng. Trong đó, qua kênh Mobile banking đạt 59.877 tỷ đồng, tăng 149% so với năm 2020; qua kênh Internet banking đạt 53.278 tỷ đồng, tăng 90% so với năm 2020. 

 

Đối với thu dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội: Dịch vụ thu ngân sách: tổng thu thuế đạt 13.061 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2020. Đối với dịch vụ thanh toán tiền điện: tổng giá trị thanh toán tiền điện qua ngân hàng đạt 1.530 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2020. Dịch vụ thanh toán tiền nước: tổng giá trị thanh toán tiền nước qua ngân hàng đạt 339 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2020. Dịch vụ thanh toán tiền học phí, viện phí: tổng giá trị thanh toán tiền học phí tại các trường Đại học, cao đẳng qua ngân hàng đạt 138 tỷ đồng, giảm 1% so với năm 2020; tổng giá trị thanh toán tiền viện phí trên địa bàn tỉnh đạt 98 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2020. Dịch vụ chi trả an sinh xã hội: tổng giá trị chi trả an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh qua ngân hàng đạt 314 tỷ đồng. 

Đạt được kết quả trong lĩnh vực dịch vị công, các đơn vị liên quan đã tích cực triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Đối với Trung tâm hành chính công, đến nay một số dịch vụ đã được tích hợp thanh toán trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (thu tiền điện, nộp lệ phí trước bạ…). Tháng 6/2020, triển khai  Kiostbanking, POS, quầy thu hộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và quầy thu hộ tại Trung tâm hành chính công thành phố; tháng 12/2020 triển khai Kiostbanking, POS tại Trung tâm hành chính công thành phố; tháng 4/2021 triển khai  Kiostbanking tại Trung tâm hành chính công thị xã Hương Thủy và các Trung tâm hành chính công cấp huyện, thị xã. 

Trong dịch vụ thu thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã phối hợp với 05 Ngân hàng thương mại mở tài khoản chuyên thu ngân sách nhà nước trên 10 địa bàn thu ngân sách nhà nước của thành phố Huế, thị xã và các huyện, phối hợp với ngân hàng thương mại tổ chức thu ngân sách nhà nước qua POS tại Kho bạc nhà nước thành phố Huế và thị xã Hương Thủy. Các gói sản phẩm hỗ trợ thu thuế được các ngân hàng thương mại trên địa bàn triển khai như: PV-Tax, “Dịch  vụ nộp thuế Hải quan điện tử 24/7”, … 

Đối với dịch vụ thu tiền điện, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã ký hợp đồng với 15 ngân hàng và 9 tổ chức trung gian thanh toán triển khai công tác thu tiền điện qua các phương thức thanh toán như: Ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, ATM, POS, Internet-Banking, trích nợ tự động tiền điện qua tài khoản Youautopay-E, Onlinebanking; Mobile Banking: ABBANKmobile, BankPlus, M-Plus, Smart Banking, thanh toán qua ví điện tử, thanh toán  tại quầy giao dịch của ngân hàng, thanh toán tại các điểm thu của tổ chức trung gian thanh toán… 

Đối với dịch vụ thu tiền nước, Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế đã ký hợp đồng với 11 Ngân hàng thương mại và các tổ chức trung gian thanh toán để phát triển công tác thu hộ tiền nước. 

Đối với dịch vụ thu học phí, Các trường Đại học, Cao đẳng và Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai xây dựng phần mềm quản lý học phí và các khoản thu hợp pháp khác trong nhà trường kết hợp với hóa đơn điện tử. 

Đối với dịch vụ thu viện phí, Bệnh viện Trung ương Huế đã triển khai thanh toán qua Internet banking/Mobile banking với tất cả các thẻ như VISA, MASTERCARD của 17 ngân hàng chấp nhận. 

Đối với chi trả an sinh xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký kết thỏa thuận liên ngành với các ngân hàng thương mại trên địa bản tỉnh để chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, và chi trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM cho người hưởng. Từ năm 2020, đã ký kết Quy chế phối hợp với Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh chi trả lương hưu và các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ E-partner của Vietinbank. Cuối  năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiến hành chi trả hỗ trợ kịp thời, công khai, minh bạch cho hàng ngàn người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thông qua tài khoản mở tại Ngân hàng theo Nghị quyết số 116/NP-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ. 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.054.040
Lượt truy cập hiện tại 1.312