Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Chuyển đổi số
Ngày 28 tháng 4 năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết...
Ngày 28 tháng 4 năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết...
Ngày 24 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 737/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu...
Ngày 28 tháng 4 năm 2022, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 ban hành Quyết định số 55/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo thực hiện Đề...
Ngày 28 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 756/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển...
Theo Báo cáo số 536/BC-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2021, tổng số doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền...
Ngày 22 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành  Quyết định số 3043/QĐ-UBND về bộ tiêu chí và phương pháp...
Ngày 26 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có  Quyết định số 71/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ...
Ngày 12 tháng 11 năm 2021, tại Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về chuyển...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.644.993
Lượt truy cập hiện tại 883