Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Nghiên cứu - Trao đổi
Nhằm để các địa phương thực hiện đúng điểm b khoản 1 Điều 30 NĐ123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành...
Ngày 19 tháng 7 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm...
Cải cách hành chính được tỉnh Thừa Thiên Huế xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề...
Trong những năm qua việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy đã thu được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực như: công tác quản lý...
Giám định tư pháp là hoạt động bổ trợ tư pháp, góp phần quan trọng vào việc giải quyết các vụ án được chính xác, khách quan...
Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ 01/5/2013. Đây là Bộ luật có vị trí đặc biệt...
Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định cá nhân, tổ chức là chủ thể tham gia quan hệ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính....
Bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế toàn dân nói riêng là chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và...
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sau đây gọi là Luật năm 2015) đã có một số quy định để bảo đảm đường lối, chủ trương của Đảng được thể chế hóa...

Pháp lệnh Bộ đội biên phòng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa IX thông qua ngày 28/3/1997, có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 4 năm 1997 đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, bộ đội biên phòng nói riêng, là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng bộ đội biên phòng chính quy, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ an ninh, trật tự ở khu vực biên giới. Tuy nhên, sau hơn 20 năm thi hành, Pháp lệnh đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập thể hiện trên một số vấn đề cơ bản như một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của bộ đội biên phòng chưa được cụ thể hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật, chưa tạo hành lang pháp lý để bộ đội biên phòng xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Pháp lệnh Bộ đội biên phòng chưa cụ thể hóa về trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành, chính quyền và các lực lượng khác trong bảo vệ biên giới quốc gia. Pháp lệnh ban hành từ năm 1997 nên về hình thức, bố cục không phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; nội dung, một số thuật ngữ không còn phù hợp với thuật ngữ trong các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan và nhiều nhiệm vụ, quyền hạn của bộ đội biên phòng đang được quy định tản mạn trong các luật chuyên ngành dẫn đến tình trạng khó theo dõi, mâu thuẫn về pháp luật, gây khó khăn cho quá trình thực thi nhiệm vụ ...

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.735.848
Lượt truy cập hiện tại 988