Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Một số ý kiến góp ý liên quan đến dự thảo Nghị định quy định đối với Dân quân tự vệ
Ngày cập nhật 16/03/2020

Nhất trí cao về nội dung, bố cục, kỹ thuật trình bày của dự thảo Nghị định quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ và dự thảo Nghị định quy định về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ

Đối với dự thảo Nghị định quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ tham gia một số ý kiến góp ý như sau:

- Tại Khoản 1, Điều 8 đề nghị bổ sung thêm cấp huyện, cấp xã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan lập dự toán kinh phí hoạt động phối hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định theo Luật Dân quân tự vệ, để phù hợp với phân cấp nhiệm vụ chi của các cấp.

Đề nghị ban soạn thảo bổ sung khoản 1, Điều 8 đầy đủ như sau: Hằng năm, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan lập dự toán kinh phí hoạt động phối hợp, tình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của Luật Dân quân tự vệ.

- Tại Khoản 1 Điều 17 dự thảo, đề nghị điều chỉnh thứ tự điểm “e” thành điểm đ”. Bởi vì Điểm đ Khoản 5 Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: Thứ tự các điểm trong mỗi khoản dùng các chữ cái tiếng Việt theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt.

- Tại Điều 20 dự thảo quy định về phòng chống, khắc phục hậu quả thảm họa sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, tuy nhiên, qua nghiên cứu nhận thấy rằng dự thảo chỉ mới dừng lại ở các quy định về phòng, chống; tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ mà chưa có quy định về phối hợp trong công tác khắc phục hậu quả. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung nội dung này vào dự thảo.

- Đề nghị bổ sung thêm 01 chương quy định trách nghiệm của các cơ quan, tổ chức trong tổ chức, thực hiện Nghị định này.

Đối với dự thảo Nghị định quy định về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ tham gia một số ý kiến góp ý như sau:

- Tại điểm a khoản 2 Điều 3 dự thảo quy định phân cấp Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quản lýa) Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức không quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và quản lý đơn vị Dân quân tự vệ quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều này ngoài thời gian huấn luyện, hoạt động”, quy định như dự thảo chưa rõ nghĩa, đề nghị điều chỉnh.

- Tại điểm a khoản 1 Điều 4 dự thảo, đề nghị chỉnh sửa từ “đảo” thành cụm từ “hải đảo” để phù hợp với quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Dân quân tự vệ.

- Nhất trí Điều 6 dự thảo quy định về trang phục, sao mũ, phù hiệu các chức vụ chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, Dân quân tự vệ; việc dự thảo quy định theo hướng giữ nguyên quy định về tiêu chuẩn, niên hạn sử dụng trang phục của dân quân tự vệ, sửa đổi kiểu trạng phục (quần, áo) của các chức vụ chỉ huy và chiến sĩ dân quân tự vệ để phù hợp với tính chất hoạt động đặc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của dân quân tự vệ; phân biệt rõ trang phục của dân quân tự vệ với các lực lượng khác.

- Về quy định mức hưởng phụ cấp, trợ cấp cho dân quân tự vệ (Từ Điều 7, 8, 9, 12, 13, 14 và Điều 16): Chọn phương án 1.

Lý do: Phương án này sẽ bảo đảm đồng bộ, thống nhất với mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2020, giữ ổn định theo chính sách hiện hành; bảo đảm tính linh hoạt khi cần thiết điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp cho Dân quân tự vệ thì chỉ cần điều chỉnh mức chuẩn là phù hợp. Mặt khác, cơ bản không làm tăng kinh phí bảo đảm cho Dân quân tự vệ, vì hệ số phụ cấp, trợ cấp cho Dân quân tự vệ giữ nguyên như quy định tại Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

Tuy nhiên, khi có chính sách tiền lương mới (dự kiến năm 2021 quy định theo hướng xác định tiền lương bằng giá trị tuyệt đối) thì phải sửa đổi mức chuẩn (dự thảo Điều 7, 9, 12, 13, 14 và Điều 16 Nghị định) để tương thích với mức tiền lương mới cho phù hợp. Vấn đề này sẽ được khắc phục theo hướng sửa đổi mức chuẩn tại Nghị định điều chỉnh chính sách tiền lương mới.

- Điều 17 dự thảo quy định “Sửa đổi bổ sung khoản 7 Điều 8 Mục 1 Chương II Nghị định số 99/2016/NĐ-CP  ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu”, quy định nội dung điều này chưa phù hợp với tên gọi của dự thảo nghị định “Nghị định quy định về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ”, đề nghị nghiên cứu điều chỉnh.

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.936.229
Lượt truy cập hiện tại 2.285