Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động biểu diễn Ca Huế trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 17/05/2024

Ngày 03 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động biểu diễn Ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này điều chỉnh đối với công tác quản lý và tổ chức hoạt động biểu diễn Ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý hoạt động biểu diễn Ca Huế, tổ chức dịch vụ biểu diễn Ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quy định các hành vi không được thực hiện

- Tự ý thay đổi nội dung chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, giảm thời lượng, thay đổi bài hát, rút ngắn lời dẫn làm ảnh hưởng chất lượng chương trình biểu diễn Ca Huế.

- Tổ chức biểu diễn Ca Huế trên sông Hương khi thuyền đang lưu thông từ điểm xuất phát ra phạm vi neo đậu và xuất phát vào bến trả khách.

- Ghép khách lẻ vào khách đi theo đoàn khi tổ chức biểu diễn Ca Huế trên sông Hương.

- Thực hiện các dịch vụ, bán vé lẻ nghe Ca Huế ngoài phạm vi đăng ký kinh doanh và khu vực bán vé tập trung nghe chương trình biểu diễn Ca Huế được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện.

- Các hành vi mà pháp luật cấm theo Quy định tại Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 ngày 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và Điều 3 Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ.

Chương trình nghệ thuật Ca Huế

Ca Huế thính phòng là các bài bản Ca Huế, có thể kết hợp một số làn điệu dân ca, ngâm thơ, hò vè Huế. Chương trình nghệ thuật Ca Huế thính phòng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có ít nhất 08 diễn viên, nhạc công; có ít nhất 4 trong 5 loại nhạc cụ: đàn Tranh, đàn Tỳ bà, đàn Nhị, đàn Nguyệt, đàn Bầu; ngoài ra có thể có nhạc cụ: Sáo, Phách và các loại nhạc cụ khác phù hợp với chương trình biểu diễn Ca Huế;

- Thời lượng biểu diễn tối thiểu 50 phút (không tính phần dịch ra tiếng nước ngoài đối với các chương trình biểu diễn dành cho khách người nước ngoài);

- Có người điều hành chương trình; người điều hành theo đúng nội dung văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn. Trường hợp có thay đổi nội dung chương trình đã được chấp thuận, công ty tổ chức biểu diễn phải thông báo đến Sở Văn hoá và Thể thao trước thời gian biểu diễn 02 ngày làm việc.

Ca Huế trên sông Hương bao gồm các bài bản Ca Huế, có thể kết hợp một số làn điệu dân ca, ngâm thơ, hò vè Huế, ca khúc có nội dung về Huế. Chương trình biểu diễn Ca Huế trên sông Hương phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có ít nhất 07 diễn viên, nhạc công khi biểu diễn trên thuyền nhỏ (thuyền đơn) với lượng khách dưới 15 người và ít nhất 08 diễn viên, nhạc công khi biểu diễn trên thuyền lớn (thuyền đôi) với lượng khách 15 người trở lên, các loại thuyền du lịch khác;   

- Có ít nhất 3 trong 4 loại nhạc cụ: đàn Tranh, đàn Tỳ bà, đàn Nhị, đàn Nguyệt; ngoài ra có thể có nhạc cụ: đàn Bầu, Sáo, Phách và các loại nhạc cụ khác phù hợp với chương trình biểu diễn Ca Huế;

- Thời lượng biểu diễn tối thiểu 50 phút (không tính phần dịch ra tiếng nước ngoài đối với các chương trình biểu diễn dành cho khách người nước ngoài);

- Có người điều hành chương trình; người điều hành theo đúng nội dung văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn. Trường hợp có thay đổi nội dung chương trình đã được chấp thuận, công ty tổ chức biểu diễn phải thông báo đến Sở Văn hoá và Thể thao trước thời gian biểu diễn 02 ngày làm việc.

Chương trình biểu diễn Ca Huế phải được Sở Văn hóa và Thể thao thẩm định, chấp thuận tổ chức biểu diễn theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Chương trình biểu diễn Ca Huế phải niêm yết tại các địa điểm bán vé kinh doanh dịch vụ tổ chức biểu diễn Ca Huế, trên thuyền Ca Huế và giới thiệu cho khách trong quá trình biểu diễn.

Hoạt động biểu diễn Ca Huế trên địa bàn tỉnh từ 8 giờ đến 24 giờ.

Địa điểm bán vé nghe Ca Huế bố trí tập trung tại Bến Toà Khâm, phải niêm yết giá vé đã đăng ký tại cơ quan thuế đối với chương trình biểu diễn và vé bán lẻ để du khách rõ và lựa chọn trong quá trình tham gia nghe Ca Huế.

Trang phục biểu diễn của diễn viên, nhạc công, thuyền trưởng tham gia hoạt động dịch vụ Ca Huế

Diễn viên, nhạc công, người điều hành chương trình trong quá trình tham gia biểu diễn Ca Huế phải mang bảng tên (được cấp theo chương trình biểu diễn), trang phục Áo dài truyền thống, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc và văn hóa Huế.

Thuyền trưởng, thuyền viên, người phục vụ phải mặc đồng phục, đeo thẻ tên theo quy định tại Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải khách du lịch bằng đường thuỷ nội địa và phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Không gian phục vụ biểu diễn Ca Huế

- Ca Huế thính phòng khai thác các không gian văn hoá, di sản và các thiết chế văn hoá khác phải đảm bảo tính trang trọng phù hợp với nội dung biểu diễn Ca Huế và mang đậm đặc trưng văn hoá Huế.

- Ca Huế trên sông Hương

Không gian biểu diễn Ca Huế trên thuyền thông thoáng, đảm bảo vệ sinh; các mặt hàng lưu niệm bày bán trên thuyền phải được bố trí khu vực riêng, không làm ảnh hưởng đến chương trình biểu diễn, các mặt hàng phải được niêm yết giá công khai; không trưng bày, đặt để các vật dụng sinh hoạt gia đình; chỉ trang trí các tranh ảnh phù hợp với không gian diễn xướng Ca Huế;

Điểm đón và trả khách nghe biểu diễn Ca Huế trên sông Hương tại Bến Toà Khâm và các bến được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo đúng quy định;

Phạm vi neo đậu thuyền khi biểu diễn Ca Huế trên sông Hương từ cầu Trường Tiền đến cầu Dã Viên; vị trí neo đậu khi biểu diễn đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các thuyền là 50m (năm mươi mét);

Sử dụng máy phát điện đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn để chất lượng buổi biểu diễn đạt kết quả cao;

Các thuyền du lịch có hoạt động tổ chức biểu diễn Ca Huế phải lắp đặt từ 02 đến 03 camera giám sát tại khu vực biểu diễn (có lượng lưu trữ dữ liệu tối thiểu 7 ngày) được kết nối với hệ thống thông tin của cơ quan quản lý Sở Văn hoá và Thể thao (Tổ Liên ngành kiểm tra hoạt động Ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế) khi tham gia hoạt động biểu diễn Ca Huế trên sông Hương. Tuân thủ quy định về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng, chống cháy nổ, phao cứu sinh, áo phao, các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan trước và trong quá trình vận chuyển khách tham gia chương trình biểu diễn Ca Huế trên sông Hương.

- Các không gian khác: Các khách sạn, nhà hàng phải bố trí không gian biểu diễn bảo đảm thông thoáng, trang trí phù hợp với loại hình biểu diễn Ca Huế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2024 và thay thế Quyết định số 62/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn Ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 19.518.764
Lượt truy cập hiện tại 705