Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Người khuyết tật đặc biệt nặng sẽ được chi trả chính sách trợ giúp xã hội tại nhà
Ngày cập nhật 04/08/2022

Ngày 08 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1365/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2022 và thay thế Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh về Phê duyệt phương án thực hiện phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng qua hệ thống dịch vụ Bưu điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Theo đó, chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua phương thức điện tử đảm bảo nguyên tắc sau: Bảo đảm nguyên tắc chi trả đúng, đủ và kịp thời cho đối tượng bảo trợ xã hội. Ứng dụng công nghệ thông tin để mở tài khoản và chi trả cho đối tượng thụ hưởng nhằm đơn giản thủ tục hành chính và thuận tiện cho người dân.

Hình thức tổ chức chi trả:

- Chi trả trợ giúp xã hội hàng tháng, kinh phí hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng (12 lần/năm) bằng phương thức điện tử vào tài khoản của đối tượng, tài khoản của người giám hộ, người được ủy quyền.

- Trường hợp đối tượng đặc biệt như: Người già yếu, không sử dụng được điện thoại, không có người ủy quyền, đơn vị cung ứng dịch vụ có trách nhiệm tổ chức chi trả trực tiếp cho đối tượng hưởng tại các điểm chi trả.

- Đối với các đối tượng đặc thù không thể đi lại để nhận tiền tại các điểm chi trả, không có người ủy quyền như: Trẻ em mồ côi, người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng… cán bộ chi trả sẽ chi trả tại nhà cho đối tượng.

Thời gian thực hiện chi trả:

 - Thời gian thực hiện chuyển tiền vào tài khoản thanh toán của đối tượng trước ngày 05 hàng tháng; riêng đối với tháng 01 hàng năm, thời gian thực hiện chuyển tiền vào tài khoản thanh toán của đối tượng sau khi Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chuyển kinh phí cho đơn vị cung ứng dịch vụ.

- Thời gian rút tiền mặt của đối tượng tại các điểm chi trả vào các ngày trong tuần trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật, các ngày lễ, tết.

- Thời gian chi trả của đối tượng không sử dụng phương thức chi trả điện tử được chi trả tiền mặt từ ngày 05 đến ngày 15 hàng tháng tại các điểm chi hộ hoặc tại nhà đối tượng.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định về việc đảm bảo hạ tầng cho việc rút tiền mặt của đối tượng thụ hưởng như sau:

- Không thu phí từ đối tượng khi sử dụng dịch vụ (chỉ thu phí khi chuyển tiền ra ngoài hệ thống của đơn vị chi trả).

- Các đơn vị cung ứng dịch vụ ñảm bảo mỗi xã, phường, thị trấn bố trí ít nhất 02 ñiểm chi trả để đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền ñến rút tiền mặt.

 - Điểm chi trả phải an toàn, rộng rãi, thoáng mát, đảm bảo chỗ ngồi cho đối tượng trong lúc chờ đợi rút tiền mặt.

- Hình thức rút tiền mặt từ tài khoản của đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền: Đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền sử dụng dịch vụ của ngân hàng khi nhận được tin nhắn về số tiền được hưởng hàng tháng, nếu muốn rút tiền mặt thì đem điện thoại có tin nhắn, căn cước công dân đến các điểm để rút tiền mặt (Các quầy chi hộ do đơn vị cung ứng dịch vụ ủy quyền trên ñịa bàn xã, phường, thị trấn; Hệ thống khác nếu có). Ngoài các điểm do đơn vị cung ứng dịch vụ ủy quyền, đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền có thể rút tiền mặt tại các cây ATM.

- Nhân viên chi trả phải thành thạo về nghiệp vụ, thực hiện văn hóa ứng xử, giao tiếp, nắm được cơ bản các nội dung của chế ñộ, chính sách trợ giúp xã hội để giải thích khi đối tượng có nhu cầu.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.513.095
Lượt truy cập hiện tại 8.005