Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 29/6/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 05/2022/TT-NHNN bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

 

Ngày 11 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định: số 28/2010/QĐ-UBND, số 67/2016/QĐ-UBND,...
Thực hiện quy định về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần định kỳ hàng năm tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP...
Ngày  27  tháng  01  năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 341/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp...
Thực hiện chức năng kiểm tra văn bản theo lĩnh vực quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016...
Ngày 01 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg bãi bỏ toàn bộ 27 văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định...
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.576
Lượt truy cập hiện tại 7.687