Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến của Chủ tịch UBND cấp xã
Ngày cập nhật 08/05/2024

Anh Nguyễn Tiến trú tại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc muốn hỏi: Để đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến của Chủ tịch UBND cấp xã thì trình tự thực hiện như thế nào và cần phải nộp hồ sơ gì? Thời gian giải quyết là bao lâu và hồ sơ nộp ở đâu?

Trả lời:

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến của Chủ tịch UBND cấp xã được ban hành theo Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 02 tháng 2 năm 2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố danh mục thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, địa điểm và thời hạn giải quyết như sau:

1. Trình tự thực hiện

- Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

- Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND xã quyết định khen thưởng.

- Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND xã hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến;

- Báo cáo thành tích cá nhân;

- Biên bản bình xét thi đua.

b) Số lượng hồ sơ thực hiện theo quy định của Bộ, ban, ngành, tỉnh

4. Thời hạn giải quyết

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Như vậy, để đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến của Chủ tịch UBND cấp xã thì trình tự thực hiện được quy định như đã viện dẫn. Hồ sơ, thời hạn giải quyết và địa điểm nộp hồ sơ được thực hiện như trên.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 19.518.193
Lượt truy cập hiện tại 505