Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Quy định biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân cơ bản
Ngày cập nhật 13/11/2023

Ông Trần Long trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế hỏi: Pháp luật quy định biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân cơ bản gồm biện pháp nào?

 

Trả lời (có tính chất tham khảo)

Điều 27 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân quy định biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân cơ bản, cụ thể:

1. Áp dụng các biện pháp được quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định này:

a) Biện pháp quản lý do tổ chức, cá nhân có liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân thực hiện;

b) Biện pháp kỹ thuật do tổ chức, cá nhân có liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân thực hiện;

c) Biện pháp do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan;

d) Biện pháp điều tra, tố tụng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện;

đ) Các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Xây dựng, ban hành các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nêu rõ những việc cần thực hiện theo quy định của Nghị định này.

3. Khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề, hoạt động có liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân.

4. Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống và phương tiện, thiết bị phục vụ xử lý dữ liệu cá nhân trước khi xử lý, xóa không thể khôi phục được hoặc hủy các thiết bị chứa dữ liệu cá nhân.

Như vậy, các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân cơ bản được quy định cụ thể theo quy định trên.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 16.473.686
Lượt truy cập hiện tại 4.007