Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
1Quyết định 67/QĐ-STP ngày 31/5/2018 Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tư pháp và Danh mục
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 31/05/2018
Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/12/2025
Xem góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác QLNN thi hành pháp luật XLVPHC trên địa bàn tỉnh TT Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 25/09/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 03/10/2017
Xem góp ý
2Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 11/12/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 18/12/2017
Xem góp ý
3Lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 04/09/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/09/2018
Xem góp ý
4Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 13/02/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 21/02/2020
Xem góp ý
5Lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Sở Tư pháp khóa IX trình Đại hội lần thứ X
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 18/02/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 26/02/2020
Xem góp ý
6Lấy ý kiến Dự thảo Đề án chống thất thu thuế trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/04/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/04/2020
Xem góp ý
7Lấy ý kiến về dự thảo Thông tư ban hành, hướng dẫn sử dụng mẫu giấy tờ, sổ đăng ký nuôi con nuôi và lưu trữ hồ sơ nuôi con nuôi
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 29/07/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/08/2020
Xem góp ý
8Dự thảo kế hoạch triển khai Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 18/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 24/12/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/01/2021
Xem góp ý
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.644.993
Lượt truy cập hiện tại 715