Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Cải cách hành chính, ISO
Ngày 22 tháng 12 năm 2020, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 2143/KH-STP về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.  
Ngày 01 tháng 11 năm 2019,  Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tỉnh đã ban hành Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong...
Nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành để kịp...
Để đảm bảo thường xuyên, kịp thời trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên...
Để triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân...
Ngày 09 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.736.165
Lượt truy cập hiện tại 1.068