Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Hướng dẫn nghiệp vụ
Ngày 06/5/2021, Sở Tư pháp đã có Công văn số 799/STP-HCTP đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và thành phố Huế báo...
Ngày 29/10/2018, Sở Tư pháp đã có Công văn số  1620/CV- STP về việc hướng dẫn, trả lời những bất cấp,  khó khăn, vướng mắc về hộ tịch,chứng thực, nuôi...
 Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định có hiệu lực thi hành...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.010.455
Lượt truy cập hiện tại 2.875