Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện tăng cường quản lý công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 27/09/2022

Thực hiện Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện:

 

1. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2. Văn phòng Sở tổ chức phổ biến, quán triệt cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động về các nội dung sau:

 - Xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng có ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần phát triển kinh tế của địa phương, tuy nhiên đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự tại cơ sở. Do đó, cần có sự tập trung quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, tham gia của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai một cách đồng bộ, nhất quán, kịp thời, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân; xác định làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là yếu tố quan trọng đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo tiến độ, cần tập trung chỉ đạo để triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, liên tục và xuyên suốt trong quá trình thực hiện; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, quan tâm đảm bảo lợi ích chính đáng của nhân dân, đi đôi với nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án.

3. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở; Chuyên trang phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Bản tin Tư pháp…/.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.115.893
Lượt truy cập hiện tại 6.008