Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
SAI PHẠM HOẠT ĐỘNG CHỨNG THỰC CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG: VÌ SAO KHÔNG BỊ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Ngày cập nhật 16/11/2021

Trung tuần tháng 10 năm 2021, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành văn bản số 1907/STP-TTr gửi Ủy ban Nhân dân (UBND) phường T, thành phố Huế về việc kiến nghị xử lý sai phạm trong hoạt động chứng thực đối với ông Trần Ngọc H, Phó Chủ tịch UBND phường. Nội dung kiến nghị được xem xét từ đơn tố giác của công dân gửi đến, được Công an thành phố Huế và Thanh tra Sở Tư pháp xem xét, kiểm tra, xác minh và kết luận sai phạm của ông Trần Ngọc H trong việc thực hiện chứng thực hợp đồng mua bán xe ô tô có dấu hiệu của hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (Nghị định số 82/2020/NĐ-CP). Sau khi xem xét hồ sơ vụ việc và rà soát, đối chiếu các quy định của pháp luật về chứng thực và pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp đã đề nghị UBND phường T xem xét, thực hiện các nội dung:

 

- Về hành vi vi phạm hành chính của ông Trần Ngọc H: Ông Trần Ngọc H thực hiện chứng thực hợp đồng mua bán xe ô tô số 937/Quyển 02 ngày 14/10/2020 tại UBND phường T có dấu hiệu của hành vi vi phạm hành chính về “ Chứng thực chữ ký trong trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký trước mặt người thực hiện chứng thực hoặc không ký trước mặt người tiếp nhận hồ sơ chứng thực chữ ký”;Nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người yêu cầu chứng thực ngoài phí chứng thực ngoài phí, chi phí chứng thực đã được niêm yết” quy định tại Điểm b và Điểm d Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, hành vi vi phạm hành chính của ông H xảy ra sau ngày 18/9/2020, ngày Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (Nghị định số 112/2020/NĐ-CP) có hiệu lực, nên vi phạm hành chính trong hoạt động chứng thực của ông H được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật chuyên ngành về xử lý vi phạm hành chính. Tại thời điểm thực hiện chứng thực, ông H đang là Phó Chủ tịch UBND phường, do vậy căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch (Nghị định số 23/2015/NĐ-CP) ông H và UBND phường thực hiện nhiệm vụ được giao quy định của pháp luật. Căn cứ pháp luật chuyên ngành xử lý vi phạm hành chính tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính thì ông H không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy ông H không thuộc đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành viChứng thực chữ ký trong trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký trước mặt người thực hiện chứng thực hoặc không ký trước mặt người tiếp nhận hồ sơ” tại Nghị định số 82/2020/NĐ-CP.

Về hành vi “Nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người yêu cầu chứng thực ngoài phí chứng thực, chi phí chứng thực đã được niêm yết”. Ông Trần Ngọc H thừa nhận việc nhận tiền 150.000 đồng do ông Trần Văn S đưa. Bà Lê Thị C là người yêu cầu chứng thực khai chỉ nộp tiền lệ phí chứng thực, không nộp thêm khoản nào; ông H không nhận tiền từ người yêu cầu chứng thực, do đó không đủ cơ sở kết luận ông H vi phạm Nghị định số 82/2020/NĐ-CP.

Đối với hành vi giả mạo chữ ký của bà Lê Thị C trong hợp đồng để được chứng thực, Sở Tư pháp nhận thấy việc giả mạo chữ ký của người yêu cầu chứng thực pháp luật không quy định là hành vi vi phạm hành chính. Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định hành vi mạo danh chủ thể để được chứng thực hợp đồng, giao dịch là hành vi vi phạm hành chính. Bà C và ông S khi đến UBND phường chứng thực hợp đồng mua bán xe ô tô có trình bày chủ thể đi làm ăn xa, đã ký trước vào hợp đồng chứ không có việc mạo danh chủ thể để được chứng thực.

- Về xử lý cán bộ, công chức đối với ông H và kiến nghị xử lý đối với giấy tờ, văn bản đã được chứng thực không đúng quy định pháp luật. Ngày 02/10/2021 UBND phường T có văn bản gửi Sở Tư pháp với nội dung ....Ông Trần Ngọc H đã tự nghỉ việc từ ngày 01/7/2021 tại UBND phường, không theo hình thức kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền. Sở Tư pháp đề nghị UBND phường T căn cứ Luật cán bộ, công chức, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP và pháp luật liên quan để xem xét, chuyển cấp có thẩm quyền quản lý áp dụng hình thức kỷ luật đối với ông H về hành vi vi phạm không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý điều hành theo sự phân công và hành vi tự ý nghỉ việc. Về xử lý văn bản chứng thực, căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số  23/2015/NĐ-CP, Chủ tịch UBND phường T ban hành Quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản đã được chứng thực không đúng quy định pháp luật. Ngày 14/10/2021 UBND phường T ban hành Quyết định số 213/QĐ-UBND hủy bỏ Hợp đồng đã chứng thực số 937-Q2 ngày 14/10/2020 và đăng tải Quyết định trên lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, thành phố Huế theo quy định.

Vụ việc chứng thực hợp đồng, giao dịch do ông H, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường T thực hiện nêu trên là hồi chuông cảnh báo việc coi thường pháp luật và là bài học sâu sắc cho những người có thẩm quyền thực hiện chứng thực theo quy định pháp luật./.

 

Nguyễn Văn Niêm - Chánh Thanh tra Sở Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.506.936
Lượt truy cập hiện tại 5.071