Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú
Ngày cập nhật 21/09/2021

Sở Tư pháp nhận được Đơn trình bày của ông về việc đề nghị Sở Tư pháp hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú của ông và bà Phan Thị Mộng Lang (trẻ sinh ngày 29/9/2018). Trên cơ sở Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; kết quả xác minh tại Ủy ban nhân dân xã Thủy Thanh và giấy tờ do ông cung cấp, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

 

Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch, quy định:

Trường hợp con do người vợ sinh ra hoặc có thai trong thời kỳ hôn nhân nhưng vợ hoặc chồng không thừa nhận là con chung hoặc người khác muốn nhận con thì do Tòa án nhân dân xác định theo quy định pháp luật.

Trường hợp Tòa án nhân dân từ chối giải quyết thì cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ em chưa xác định được cha hoặc đăng ký nhận cha, con, hồ sơ phải có văn bản từ chối giải quyết của Tòa án và chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Thông tư này”.

Bà Phan Thị Mộng Lang và ông Ngô Tuấn Ngọc đã đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã Thủy Thanh vào năm 2012 (số đăng ký 77, quyển số 01/2012) và đến nay chưa ly hôn nên đứa trẻ do bà Lang sinh ngày 29/9/2018 được pháp luật xác định là con chung của bà Phan Thị Mộng Lang và ông Ngô Tuấn Ngọc.

Căn cứ quy định nêu trên, nếu ông muốn nhận trẻ do bà Lang sinh ngày 29/9/2018 là con thì đề nghị ông liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Huế để được xác định.

Trường hợp Tòa án nhân dân thành phố Huế từ chối giải quyết thì ông có thể liên hệ với Ủy ban nhân dân phường Thuận An để đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, con theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Thông tư số 04/2020/TT-BTP. Hồ sơ gồm:

* Giấy tờ phải xuất trình:

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của ông.

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của ông để chứng minh thẩm quyền đăng ký khai sinh, nhận cha, mẹ, con.

* Giấy tờ phải nộp:

- Tờ khai đăng ký khai sinh, Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu;

- Bản chính Giấy chứng sinh số 16, quyển số 13 do Trạm Y tế xã Phú An, huyện Phú Vang cấp ngày 10/10/2018;

- Văn bản từ chối giải quyết của Tòa án;

- Phiếu kết quả phân tích ADN ngày 14/7/2021;

(Lưu ý: Thông tin của người mẹ tại Giấy khai sinh được ghi theo Giấy chứng sinh).

Sở Tư pháp trả lời để ông được biết./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.161.226
Lượt truy cập hiện tại 6.336