Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Công văn số 1749/STP-HCTP ngày 20/9/2021 V/v hướng dẫn nghiệp vụ về chứng thực
Ngày cập nhật 21/09/2021

Để tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng thực, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế nghiên cứu, triển khai thực hiện công việc sau:

 

Ngày 03/3/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch. Tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định:

“Các quy định về chứng thực chữ ký tại Mục 3 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP được áp dụng để chứng thực chữ ký trên tờ khai lý lịch cá nhân. Người thực hiện chứng thực không ghi bất kỳ nhận xét gì vào tờ khai lý lịch cá nhân, chỉ ghi lời chứng chứng thực theo mẫu quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác về việc ghi nhận xét trên tờ khai lý lịch cá nhân thì tuân theo pháp luật chuyên ngành”.

Tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định:

“Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc quy định tại Điều này không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực”.

Căn cứ các quy định nêu trên thì việc chứng thực chữ ký trên tờ khai lý lịch cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

Tuy nhiên, qua kiểm tra công tác chứng thực năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp có nhận được phản ánh, kiến nghị của địa phương việc người dân cư trú tại địa bàn xã đi làm ăn, sinh sống ở nơi khác, có yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tại nơi đang làm ăn, sinh sống chứng thực chữ ký tại tờ khai lý lịch cá nhân nhưng “một số nơi từ chối không giải quyết và yêu cầu người dân phải về nơi địa phương cư trú để thực hiện chứng thực”.

Để tuân thủ đúng quy định pháp luật về chứng thực, tránh gây phiền hà, ảnh hưởng đến đến công việc, thời gian đi lại của người dân, nhất là trong tình hình hiện nay dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn nghiêm túc thực hiện quy định nêu trên, tuyệt đối không được từ chối chứng thực chữ ký tại tờ khai lý lịch cá nhân với lý do người dân không đăng ký cư trú trên địa bàn.

Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế nghiên cứu, thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.159.475
Lượt truy cập hiện tại 5.183