Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Hướng dẫn nghiệp vụ
Ngày 26/01/2022, Sở Tư pháp đã có công văn số 145/STP-HCTP gửi Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và thành phố Huế về việc tổng...
Ngày 18 tháng 02 năm 2022, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04...
Sở Tư pháp hướng dẫn quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:
Trung tuần tháng 10 năm 2021, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành văn bản số 1907/STP-TTr gửi Ủy ban Nhân dân (UBND) phường T, thành phố Huế về việc kiến nghị xử...
Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng 2014, có...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.644.993
Lượt truy cập hiện tại 718