Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022
Ngày cập nhật 26/04/2021

Ngày 14 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 – 2030. Tăng cường tuyên truyền các đơn vị cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, sinh hoạt,… nghiên cứu các giải pháp về công nghệ mới cần được áp dụng để nâng cao hiệu suất tiết kiệm năng lượng; thay thế các thiết bị sử dụng nhiều năng lượng; khuyến khích sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo nhằm đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng năng lượng; tạo chuyển biến từ nhận thức sang các hành động cụ thể để thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp để thực hiện như sau:

- Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động: sản xuất, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất, chiếu sáng công cộng, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình, v.v..

- Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tăng cường quan hệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả./.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.591
Lượt truy cập hiện tại 2.473