Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí năm 2021
Ngày cập nhật 11/03/2021

Ngày 09 tháng 3 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 405 /STP-KH về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, Kế hoạch nhằm tăng cường công tác giám sát, kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, giảm thiểu tác động bất lợi đến sức khỏe người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; phát triển nền kinh tế - xã hội theo hướng bền vững và bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng như giữ vững danh hiệu “Thành phố xanh”

Kế hoạch cũng đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Hỗ trợ tài liệu cho các đối tượng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Nhân dân thông qua hình thức cấp phát miễn phí để tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, cơ sở sản xuất – kinh doanh, nông dân chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong việc bảo vệ môi trường không khí;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, Chuyên trang phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Bản tin Tư pháp, ….;

-Tuyên truyền thông qua “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên sâu theo từng chuyên đề, lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.295
Lượt truy cập hiện tại 2.396