Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021
Ngày cập nhật 15/05/2019

Ngày 10  tháng 5 năm 2019, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 625/STP-KH về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021.

 

Theo đó, Kế hoạch đưa ra mục đích, yêu cầu và các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện, cụ thể như sau:

1.Mục đích, yêu cầu: Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải được triển khai cụ thể, thường xuyên, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp; phổ biến, quán triệt nhiệm vụ, nội dung công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự  giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2019 – 2021 và Kế hoạch hàng năm

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị; xây dựng văn hoá giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.

- Hỗ trợ tài liệu cho các đối tượng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Nhân dân thông qua hình thức cấp phát miễn phí để nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trang thông tin điện tử của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Bản tin Tư pháp, …

- Tuyên truyền thông qua “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

- Lồng ghép mục tiêu an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông trong tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính hướng dẫn quy định của pháp luật về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông khi phương tiện vi phạm về trật tự, an toàn giao thông được các phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ ghi nhận và phát hiện; đề xuất quy định đơn giản hóa thủ tục xử lý phương tiện bị tạm giữ quá thời hạn mà chủ phương tiện không đến thực hiện quyết định xử phạt.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân nghiên cứu các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, phạt nguội, xử lý qua hệ thống tư pháp đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông khi có hướng dẫn của cơ quan cấp trên./.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.873.231
Lượt truy cập hiện tại 974