Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Chiến lược, QH, KH
Ngày 05 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy...
Ngày 14 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 148 /KH-UBND thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai...
Ngày 14 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022...
Ngày 07 tháng 4 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 626/KH-STP về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2021. Nhằm tăng...
Ngày 15 tháng 3 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 461/KH-STP về triển khai thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025...
Ngày 13 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về triển khai thực hiện hoạt động chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên...
Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 480/KH-STP về thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2021.  
Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật,...
Ngày 09 tháng 3 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 405 /STP-KH về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn...
Ngày 09  tháng 3 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 404/STP-KH về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.735.879
Lượt truy cập hiện tại 1.013