Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Chiến lược, QH, KH
Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 268/KH-UBND về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.  
Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” (sau đây gọi là...
Ngày 28 tháng 8 năm 2019, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1360/STP-KH để thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng...
Ngày 07 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông...
Thực hiện Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch về tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005...
 Ngày 17 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính...
Ngày 12  tháng 7 năm 2019,  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND về tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ...
Ngày 06 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND về tổng rà soát, thống kê và tổ chức biện...
Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 115-KH/TU tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về...
Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng và toàn xã hội về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, không vứt rác ra đường,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.895.741
Lượt truy cập hiện tại 1.719