Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Chiến lược, QH, KH
Ngày 10  tháng 5 năm 2019, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 625/STP-KH về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông...
Ngày 04 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn...
Ngày 04 tháng 5 năm 2019, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 588/STP-KH  về phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2019.  
Ngày 24 tháng 4 năm 2019,  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số  108/KH-UBND phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2019....
Ngày 02 tháng 04 năm 2019,Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 358/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa...
Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công...
Ngày 02 tháng 5 năm 2019, Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 563/STP-KH về thực hiện Đề án “tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật...
Ngày 20 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục...
Ngày 05 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3...
Thực hiện Quyết định số 519/QĐ-BTP ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.150.323
Lượt truy cập hiện tại 111