Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Chiến lược, QH, KH
Thực hiện Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch về tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005...
 Ngày 17 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính...
Ngày 12  tháng 7 năm 2019,  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND về tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ...
Ngày 06 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND về tổng rà soát, thống kê và tổ chức biện...
Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 115-KH/TU tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về...
Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng và toàn xã hội về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, không vứt rác ra đường,...
Ngày 11  tháng  6 năm 2019, Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch liên ngành số 816 /KHLN-STP-HLHPN...
Ngày 04 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ...
Ngày 10  tháng 5 năm 2019, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 625/STP-KH về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông...
Ngày 04 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.382.743
Lượt truy cập hiện tại 82