Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Chiến lược, QH, KH
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả tác...
Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1105/KH-BTP ngày 27/3/2020  của Bộ Tư pháp về tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên...
Ngày 06 tháng 5 năm 2020, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 769/STP-KH về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công...
Ngày 21 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số  51/KH-UBND thực hiện "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ,...
Ngày 22/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 147/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.  
Ngày 29 tháng 02 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành văn bản số 1498/UBND-TP về việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ...
Ngày 12 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 24 /KH-UBND về thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ...
Ngày 14 tháng 02 năm 2020, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 307/KH-STP  về thực hiên công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo...
Ngày 31 tháng 01 năm 2020, Ban Chỉ  đạo 138 tỉnh Thừa Thiên Huế  ban hành Kế hoạch số 416/KH-UBND về thực hiên công tác xây dựng phong trào...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.936.000
Lượt truy cập hiện tại 2.212