Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Chiến lược, QH, KH
Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 115-KH/TU tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về...
Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng và toàn xã hội về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, không vứt rác ra đường,...
Ngày 11  tháng  6 năm 2019, Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch liên ngành số 816 /KHLN-STP-HLHPN...
Ngày 04 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ...
Ngày 10  tháng 5 năm 2019, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 625/STP-KH về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông...
Ngày 04 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn...
Ngày 04 tháng 5 năm 2019, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 588/STP-KH  về phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2019.  
Ngày 24 tháng 4 năm 2019,  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số  108/KH-UBND phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2019....
Ngày 02 tháng 04 năm 2019,Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 358/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa...
Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.246.555
Lượt truy cập hiện tại 110