Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Văn bản pháp luật
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
78 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
12/2019/QÐ-UBND13/03/201925/03/2019xBan hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1654/STP- VP01/11/201801/11/2018xV/v thực hiện tự chấm điểm, đánh giá chỉ số CCHC của Sở năm 2018 theo nhiệm vụ được phân công
1650/KH-STP01/11/201801/11/2018xKe hoach tong ket phong trao thi dua khu vuc
1657/TB-STP01/11/201801/11/2018xThông báo kết luận giao ban tháng 10/2018
104/TB-STP25/10/201825/10/2018xThông báo kết luận giao ban công tác tháng 01/2018
1564/STP-HCTP19/10/201819/10/2018xV/v đề nghị báo cáo công tác đăng ký biện pháp bảo đảm
1532/STP-HCTP12/10/201812/10/2018xV/v cung cấp thông tin cá nhân đã được xóa án tích
1489/KH-STP09/10/201809/10/2018xKế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 83-KH/TU, ngày 19/9/2018 của Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Chỉ thị 31-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
1661/STP-PBGDPL08/10/201808/10/2018xV/v tổng kết công tác tư pháp năm 2018 (gửi các phòng nghiệp vụ, Trung tâm Trợ giúp pháp lý)
1474/STP- VP08/10/201808/10/2018xV/v tổng kết công tác tư pháp năm 2018 (gửi các phòng nghiệp vụ, Trung tâm Trợ giúp pháp lý)
1449/KL-ÐKT03/10/201803/10/2018xKết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại huyện A Lưới
1407/TB-STP01/10/201801/10/2018xKết luận cuộc họp giao ban công tác tư pháp tháng 9 năm 2018
1413/STP-XDKTVBQPPL01/10/201801/10/2018xV/v đôn đốc thực hiện nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh năm 2018
1423/STP-PBGDPL01/10/201801/10/2018xV/v dự trù kinh phí Đề án 2160 năm 2019 và ước tính năm 2020, 2021
1377/STP-PBGDPL25/09/201825/09/2018xV/v công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh
1355/STP-QLXLHC20/09/201820/09/2018xV/v thực hiện Công văn số 5683/UBND-CS của UBND tỉnh
1315/STP-XDKTVBQPPL10/09/201810/09/2018xVề việc xử lý vướng mắc của doanh nghiệp
1299/KH-STP07/09/201807/09/2018xKế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
1267/STP-HCTP04/09/201804/09/2018xVề việc hướng dẫn giải quyết hồ sơ thay đổi quê quán theo địa danh hành chính mới
109/QÐ-STP04/09/201804/09/2018xQuy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công tại Sở Tư pháp
Số văn bản /trang  
Trang:[1]234
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.408.059
Lượt truy cập hiện tại 257