Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thông báo Về việc xoá đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên Nguyễn Thế Toại
Ngày cập nhật 21/12/2023

Ngày 18 tháng 12 năm 2023, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 361/QĐ-STP về việc xoá đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên, cụ thể như sau:

- Họ và tên công chứng viên: Nguyễn Thế Toại
- Tổ chức hành nghề công chứng: Văn phòng công chứng Hồ Phi Hùng
- Thời điểm công chứng viên Nguyễn Thế Toại bị xoá đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên: ngày 18 tháng 12 năm 2023.
Sở Tư pháp thông báo để quý cơ quan, tổ chức biết, bảo đảm cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình./.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 19.899.389
Lượt truy cập hiện tại 5.730