Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2022 của Bộ Tư pháp
Ngày cập nhật 09/08/2022

Báo cáo số 186/BC-BTP về công tác tư pháp 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác 06 tháng cuối năm 2022

- Bộ tài liệu trả lời kiến nghị của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp 06 tháng đầu năm 2022.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 18.982.931
Lượt truy cập hiện tại 756