Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Công văn 1675 /STP-PBGDPL V/v triển khai tổ chức Cuộc thi “tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
Ngày cập nhật 09/09/2021

Thực hiện Công văn số 7858/UBND-TĐKT  ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” (viết tắt là Cuộc thi) theo Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi; Công văn số 1661/CV-HĐPH ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc tổ chức triển khai Cuộc thi.

 

 Để đảm bảo tổ chức triển khai Cuộc thi có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, Sở Tư pháp đề nghị Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế; Trưởng phòng và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở quan tâm chỉ đạo, vận động, khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

 - Đối tượng thi: cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Nội dung thi:

+ Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng,…

+ Hiểu biết về pháp luật phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ.

- Cách thức thi: Người dự thi thực hiện trả lời 25 câu hỏi trắc nghiệm và 01 bài viết tự luận không quá 08 trang giấy A4. Thể lệ Cuộc thi, các câu hỏi và mẫu làm bài dự thi được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh (http://thanhtra.thuathienhue.gov.vn).

- Thời gian thi và trao giải: Cuộc thi sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 10/10/2021. Cuộc thi sẽ tổng kết và trao giải thưởng vào tháng 12/2021.

- Thời gian và địa điểm nhận bài thi:

+ Thời gian nhận bài thi: chậm nhất vào ngày 10/10/2021 (đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện).

+ Địa điểm: Thanh tra tỉnh 37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế.

Riêng đối với các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi; nộp bài thi tại phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, chậm nhất vào ngày 07/10/2021 để theo dõi, tổng hợp và chuyển Thanh tra tỉnh theo quy định.

- Giải thưởng cuộc thi:

+ 01 Giải Nhất: 20.000.000 đồng/1giải;

+ 02 Giải Nhì: 15.000.000 đồng/1giải;

+ 03 Giải Ba: 10.000.000 đồng/1giải;

+ 10 Giải Khuyến khích:  5.000.000 đồng/1giải;

+ 03 Giải Tập thể: 10.000.000 đồng/1giải.

Cuộc thi cũng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế; các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở nghiêm túc, triển khai thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 18.981.834
Lượt truy cập hiện tại 153