Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tiếp tục tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19
Ngày cập nhật 04/05/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quy định của pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 và các hành vi khác có liên quan, ngày 28 tháng 4 năm 2020, Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đã có văn bản hướng dẫn các cơ quan, địa phương  tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống  dịch bệnh COVID-19; vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn tại Công văn số 1072/UBND-TTr ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

 

Chú trọng phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật về cách ly y tế,  trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh, tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống COVID-19 nói chung và một số hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh này nói riêng...

Hình thức thông tin, PBGDPL linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, điều kiện thực tiễn, bảo đảm thiết thực; truyền tải đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân; tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, công nghệ số trong PBGDPL (PBGDPL trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; trực tuyến; thông tin, PBGDPL qua mạng xã hội, mạng viễn thông…) để cán bộ, nhân dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện.

Rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 và điều kiện thực tiễn; kịp thời bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, kinh phí) thực hiện PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19.

Trong phạm vi của ngành, địa phương, dự báo những vấn đề nóng có thể phát sinh sau khi đại dịch kết thúc để chủ động tham mưu kịp thời cho các cấp có thẩm quyền thực hiện tốt việc PBGDPL và theo dõi kiểm soát tình hình tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Khai thác, nghiên cứu sử dụng các tài liệu tuyên truyền pháp luật phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Tư pháp, BộTư pháp phát hành, đăng tải trên các Trang thông tin điện tử để tổ chức PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh phù hợp với đối tượng, địa bàn và đặc thù địa phương, cơ quan, đơn vị./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.458
Lượt truy cập hiện tại 2.439