Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2020
Ngày cập nhật 14/01/2020

Sáng ngày 09/01/2020, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020; tham dự Hội nghị có ông Lê Hữu Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Sở, ngành liên quan; Lãnh đạo UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế; Lãnh đạo Sở, các Trưởng, Phó phòng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; các tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích công tác năm, thành tích trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 18 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp.

Công tác tư pháp năm 2019 đã được Ngành Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên rà soát, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, trong đó, chú trọng công tác cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, nhất là các phần mềm dùng chung của tỉnh và phần mềm chuyên ngành của Bộ Tư pháp. Chính nhờ sự phối hợp tích cực của các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành, trong năm 2019 Sở Tư pháp tiếp tục xếp hạng A (tăng 09 bậc so với năm 2018); chỉ số cải cách hành chính tiếp tục tăng 3 bậc, xếp vị trí thứ 4/21; kết quả đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị xếp vị trí thứ 3/21 các Sở, ngành.
Trao đổi, thảo luận nội dung tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia bao quát trên hầu hết các lĩnh vực công tác của Ngành; các ý kiến tập trung vào giải pháp trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tại địa phương; hoạt động đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2019; những khó khăn, vướng mắc trong đăng ký hộ tịch, kết hôn có yếu tố nước ngoài và một số vấn đề cần quan tâm qua công tác thanh tra chuyên ngành về hộ tịch, chứng thực tại địa bàn tỉnh.
Về nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020, toàn Ngành thống nhất xác định, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và cũng là năm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp, với nhiều cơ hội và cả những khó khăn, thách thức đối với công tác pháp luật, tư pháp. Trong bối cảnh đó, toàn Ngành sẽ tập trung tổ chức thực hiện 04 phương hướng, 08 nhiệm vụ trọng tâm, như sau:
- Phát huy vai trò của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp trong việc tham mưu giúp HĐND, UBND các cấp hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL gắn với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm thực hiện chủ trương của Đảng về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Lý lịch tư pháp và triển khai thi hành hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL, Luật Giám định tư pháp sau khi được Quốc hội thông qua tại địa bàn tỉnh. 
- Nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý các đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương. Chú trọng công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền, nhất là những văn bản có tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp; đôn đốc xử lý những văn bản được phát hiện, kết luận không phù hợp với quy định. Phối hợp với các Sở, ngành rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý những văn bản, quy định không còn phù hợp, nhất là các văn bản, quy định về môi trường đầu tư, kinh doanh,... 
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 – 2022” tại địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm liên ngành về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
- Tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Lý lịch tư pháp tại địa bàn tỉnh theo kế hoạch của Bộ Tư pháp. Triển khai đồng bộ, hiệu quả Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch; phần mềm Kiềng ba chân và Hệ thống quản lý Lý lịch tư pháp dùng chung tại địa phương.
- Tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; tiếp tục xây dựng các Phòng Công chứng, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành các đơn vị sự nghiệp tự chủ làm đầu tàu về chuyên môn, nghiệp vụ. Tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật Công chứng năm 2014. Tiếp tục tổ chức thi hành hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành, Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025; tăng cường truyền thông, nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý, nhất là các vụ việc tham gia tố tụng.
- Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư đối với kết quả tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021, các Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021” và Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018 - 2022” tại địa bàn tỉnh.
- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ngành. 
- Nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức các cơ quan tư pháp các cấp trong tham mưu giải quyết các vấn đề pháp chế và tư pháp tại địa phương.
Cũng trong khuôn khổ Hội nghị đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của Bộ Tư pháp cho 01 tập thể, 02 cá nhân trong phong trào thi đua chuyên đề năm 2019; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 18 cá nhân có đóng góp cho ngành Tư pháp; công bố và trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 10 tập thể, 09 cá nhân có thành tích trong 15 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến GDPL, nâng bao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân” và Giấy khen của Giám đốc Sở cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.
 
Thiên An
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.846.251
Lượt truy cập hiện tại 299