Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Ngày cập nhật 14/01/2020

Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 283/KH-UBND về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.

 

Theo đó, sẽ thực hiện kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2020 thuộc ba lĩnh vực: Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật.

Có 02 hình thức kiểm tra, gồm: Tự kiểm tra và Tổ chức Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tiến hành tự kiểm tra đối với cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Tổ chức Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tại các cơ quan, đơn vị: Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Xây dựng; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền; Ủy ban nhân dân huyện A Lưới (Tại huyện Phong Điền và huyện A Lưới, kiểm tra thêm 01 xã đang trong quá trình xây dựng, đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 hoặc xã thực hiện điểm các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật. Hai xã này do Ủy ban nhân dân huyện chỉ định. Ngoài ra, tại đợt kiểm tra, mời thêm 01-02 Tổ hòa giải ở cơ sở cùng tham gia làm việc với Đoàn kiểm tra).

Thời gian kiểm tra là Quý III năm 2020.

 Đoàn kiểm tra của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh gồm: Ông Phan Văn Quả - Phó Chủ tịch Hội đồng – Trưởng đoàn; thành viên Đoàn gồm thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh thuộc các cơ quan: Ban Dân tộc; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.846.251
Lượt truy cập hiện tại 340