Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 14/01/2020

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.

 

Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin của người dân, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được triển khai thực hiện trong năm, gồm: Ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện thường xuyên, kịp thời; rà soát, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện về thể chế liên quan đến công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tiếp tục thông tin, tuyên truyền, phổ biến về nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các quy định pháp luật liên quan đến thực hiện các điều kiện, chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật; tiếp nhận, tổng hợp, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc; chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo trách nhiệm và phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, chấm điểm, tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; niêm yết, công khai kết quả đánh giá; chọn điểm để chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, triển khai mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 đối với một xã thuộc huyện Phong Điền...

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.846.251
Lượt truy cập hiện tại 324