Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
HUYỆN PHÚ LỘC ĐƯA TIÊU CHÍ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT VÀO ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ HẰNG NĂM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, THỊ TRẤN
Ngày cập nhật 20/02/2019

Theo Quyết định số 619/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương. Kết quả việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; đảng bộ, chính quyền cấp xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”; là tiêu chí đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng hằng năm của chính quyền cấp xã.

 

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Phú Lộc đã tích cực triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đồng bộ, thống nhất. Để đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện 5 tiêu chí theo Quyết định số 619/QÐ-TTg gồm: Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND cấp xã; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; thực hiện dân chủ cơ sở. Bám sát các tiêu chí nêu trên, các xã, thị trấn rất quan tâm, thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Người dân ngày càng nâng cao nhận thức, tôn trọng và chấp hành pháp luật. Cán bộ xã có thái độ lịch sử, giải quyết hồ sơ đúng hẹn. Tuy nhiên, bên cạnh các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, vẫn còn một số xã chưa được công nhận, trong năm 2018, toàn huyện có 16/18 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ðể tiếp tục xây dựng 100% xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xác định kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn là tiêu chí quan trọng để xét thi đua - khen thưởng và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc đã ban hành Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 Quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, trong đó, đưa tiêu chí công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật, tương ứng với 10 điểm trong thang điểm 100 vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Với quy đinh này, việc xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương. Kết quả việc xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; đảng bộ, chính quyền xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”; là tiêu chí đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng hằng năm của chính quyền xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Lộc được lượng hóa bằng các tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

 

Nguyễn Hữu Trí - UBND huyện Phú Lộc
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.733.624
Lượt truy cập hiện tại 195