Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Diễn đàn Pháp luật “Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu cải cách pháp luật và cải cách tư pháp”
Ngày cập nhật 09/07/2018

Ngày 03 tháng 7 năm 2018 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) phối hợp tổ chức Diễn đàn Pháp luật năm 2018 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu cải cách pháp luật và cải cách tư pháp”. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Quyền Phó Giám đốc USAID Việt Nam Jeremiah Carew và Phó Giám đốc Quốc gia UNDP Việt Nam Akiko Fujii đồng chủ trì Diễn đàn với sự tham dự của nhiều đại biểu trong nước và quốc tế.

 

Hoạt động xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu, quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến tích cực cả về chất lượng văn bản và kỹ thuật lập pháp … nhưng không thể phát huy hết giá trị như mong muốn do công tác tổ chức thi hành pháp luật chưa đạt hiệu quả trong thực tiễn. Trên cơ sở đường lối chính trị và hoạch định chính sách, pháp luật, Đảng và Nhà nước ta đã tổng kết 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đặt vấn đề gắn kết giữa xây dựng pháp luật và thực hiện pháp luật, trong đó định hướng: “Thực hiện bước chuyển hướng chỉ đạo chiến lược từ việc đặt trọng tâm vào xây dựng và hoàn thiện pháp luật sang hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tính liên thông, gắn kết mật thiết giữa công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật”.

Trong giai đoạn hiện nay, việc đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là yêu cầu bức thiết. Để đáp ứng yêu cầu đó, ngày 26/02/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 242/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 – 2022”. Đề án có mục tiêu chung là triển khai thực hiện một số giải pháp cơ bản nhằm từng bước khắc phục những bất cập trong công tác tổ chức thi hành pháp luật, tạo tiền đề cho sự chuyển biến mạnh mẽ, đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật hướng đến mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã cùng chia sẻ thông tin về nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và sôi nổi thảo luận về vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật./.

 

Văn Hóa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.430
Lượt truy cập hiện tại 2.431