Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 04/07/2018

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018, Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018, ngày 26/6/2018 tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, Đoàn kiểm tra liên ngành do đồng chí Phan Văn Quả - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh tại Sở Tài nguyên và Môi trường và 02 đơn vị trực thuộc. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có đồng chí Hồ Đắc Trường – Phó Giám đốc Sở cùng đại diện lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở có liên quan.

 

Việc kiểm tra được thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung sau: Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh; Tính kịp thời, đầy đủ, tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi của việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; Tình hình tuân thủ pháp luật và áp dụng các quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh. Kiểm tra trực tiếp một số thủ tục hành chính và hồ sơ có liên quan đến điều kiện kinh doanh; Tiếp nhận những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

Trên cơ sở báo cáo của đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã trao đổi nhằm làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Sở Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn 2015 - 2018.

Việc kiểm tra lần này nhằm xem xét, đánh giá thực trạng tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kịp thời phát hiện các sai sót, vi phạm của các tổ chức và cá nhân trong thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực này, từ đó kiến nghị các giải pháp xử lý nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật./.

 

Văn Hóa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.302
Lượt truy cập hiện tại 2.401