Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy: Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2017
Ngày cập nhật 04/12/2017

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Chỉ thị 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 và Kết luận 04-KL/TW, ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Chương trình công tác năm 2017 của Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy, sáng ngày 24/11/2017, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2017 cho toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy. 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Viết Quốc - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy và toàn thể các đồng chí cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy. 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Trọng Điệp - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13. Luật này được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

 Hội nghị phổ biến pháp luật là hoạt động thường xuyên của Công đoàn cơ sở  Văn phòng Tỉnh ủy, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy.

Dương Thị Hoa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.128
Lượt truy cập hiện tại 2.358