Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 khóa XV
Ngày cập nhật 17/05/2017

Ngày 10 tháng 5 năm 2017, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 khóa XV cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức Sở Tư pháp. Hội nghị do đồng chí Phan Văn Quả - Bí Thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì và trực tiếp báo cáo tại Hội nghị.

Hội nghị đã nghe triển khai, quán triệt các nội dung:

- Chương trình số 22-CTr/TU ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;

- Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế;

- Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 19 tháng 4 năm 2017 Tỉnh ủy, Kế hoạch số 27-KH/ĐUK ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

- Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Tỉnh ủy khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Ngoài những nội dung chính của các văn bản nêu trên, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh đến những vấn đề có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, cơ quan Sở Tư pháp. Qua đó quán triệt, yêu cầu các đồng chí Bí thứ Chi bộ trực thuộc chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả.

Nguyễn Thị Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.284.658
Lượt truy cập hiện tại 6.159