Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Đại hội công đoàn cơ sở thành viên 1 khối Văn phòng Sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022
Ngày cập nhật 26/04/2017

Thực hiện Điều 10 Điều lệ Công đoàn Việt Nam về Đại hội công đoàn các cấp; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tư pháp và Ban chấp hành công đoàn cơ sở Sở Tư pháp, ngày 21 tháng 4 năm 2017, Công đoàn cơ sở Thành viên 1 tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Văn Quả, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Đảng bộ Sở Tư pháp và 38 đoàn viên công đoàn.

 Đại hội đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn lần thứ II nhiệm kỳ 2012 – 2017 và nhiệm vụ, giải pháp hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy và Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp cùng với sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của toàn thể đoàn viên, Công đoàn cơ sở thành viên 1 đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội. Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Công đoàn cơ sở thành viên 1 đã làm tốt công tác vận động công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; làm tốt việc tổ chức tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; phát động các phong trào thi đua trong từng giai đoạn trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của Ngành; góp phần tích cực cùng chuyên môn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan văn Quả, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp, Bí Thư Đảng bộ Sở Tư pháp cũng đã ghi nhận kết quả hoạt động công đoàn của Ban Chấp hành Công đoàn trong nhiệm kỳ qua. Trong thời gian tới, đồng chí mong rằng Ban Chấp hành công đoàn cơ sở thành viên 1 nhiệm kỳ 2017-2022 tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được của nhiệm kỳ trước và đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm kỳ 2017-2022 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là giai đoạn thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị “Về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.  Chính vì vậy nhiệm vụ và trách nhiệm của Công đoàn cũng rất lớn, đòi hỏi Công đoàn phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho công chức, viên chức và người lao động nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Ðảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động, … Đồng chí cũng yêu cầu Đại hội tập trung trí tuệ lựa chọn các đồng chí có đủ trình độ, năng lực, tiêu chuẩn bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới. Đồng thời yêu cầu sau Đại hội, Ban chấp hành Công đoàn cần đổi mới phương thức hoạt động và phát huy thế mạnh, khắc phục những mặt còn hạn chế trong nhiệm kỳ qua để Công đoàn ngày càng vững mạnh hơn.   

Đại hội cũng đã nghe các ý kiến phát biểu đóng góp vào nội dung dự thảo Báo cáo cũng như thắc mắc của một số đoàn viên công đoàn và đã được Đoàn chủ tịch tiếp thu và giải trình cụ thể để đoàn viên công đoàn hiểu rõ hơn.

Trên tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới”, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Ban chấp hành công đoàn  để lãnh đạo, chỉ đạo công tác công đoàn trong nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 03 đồng chí sau: 

  1. Đồng chí: Nguyễn Ngọc Thiên An
  2. Đồng chí: Nguyễn Ngọc Phước
  3. Đồng chí: Nguyễn Thị Thủy Phương.
Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.284.658
Lượt truy cập hiện tại 6.216