Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 27/11/2016

Để công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp được thực hiện có hiệu quả; phù hợp với tình hình mới khi Việt Nam tham gia, ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP); đảm bảo đúng các quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp và Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016 và Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động năm doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016. Ngày 22/11/2016, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội thảo hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bản tỉnh. Ông Hồ Viết Tư - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội thảo. Tham dự có đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội thảo đã được nghe các Báo cáo viên giới thiệu 04 nội dung về những điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và những điều cần lưu ý sau đăng ký doanh nghiệp; pháp Luật về hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại; tiền lương và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thủ tục xin cấp giấy phép cho lao động nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam.

Các báo cáo viên đã kịp thời giải đáp nhiều ý kiến của doanh nghiệp về một số quy định mới của Luật Doanh nghiệp; Luật Bảo hiểm liên quan đến doanh nghiệp; các chế độ, chính sách, quyền và trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động; doanh nghiệp tư nhân có được góp vốn thành lập doanh nghiệp khác không; …

Thông qua Hội thảo, các doanh nghiệp được trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật về thành lập doanh nghiệp, góp vốn; bảo hiểm, kỹ năng giao kết và thực hiện hợp đồng nhằm phòng tránh rủi do về pháp lý và nâng cao nhận thức pháp luật, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh. 

Bế mạc Hội thảo, Ông Hồ Viết Tư - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh trong thời gian tới để hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thực sự phát huy hiệu quả, đề nghị tiếp tục nâng cao trách nhiệm triển khai, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường thông tin, phổ biến để doanh nghiệp tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật kịp thời chính xác theo đúng quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật. Song song với những nỗ lực của các cơ quan Nhà nước, đề nghị các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực trong việc tiếp cận thông tin, chủ động tìm hiểu pháp luật liên quan tới hoạt động của chính doanh nghiệp, có như vậy công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp mới thực sự phát huy hiệu quả, giúp các doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát triển lành mạnh, góp sức vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.284.658
Lượt truy cập hiện tại 6.256