Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp triển khai Đề án 452 cho đội ngũ công chức, viên chức các cơ quan cấp tỉnh
Ngày cập nhật 27/09/2016

Ngày 23 tháng 9 năm 2016, Sở Tư pháp tổ chức triển khai Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” cho gần 100 người là Báo cáo viên pháp luật và công chức, viên chức các cơ quan cấp tỉnh.

Đồng chí Phan Văn Quả - Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Trưởng ban thường trực Ban điều hành Đề án cho biết: Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” được ban hành kèm theo Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tư pháp (gọi tắt là Đề án 452). Sau khi Đề án được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2015 để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, hầu hết các Sở, ngành, địa phương đã ban hành Kế hoạch triển khai ở cơ quan, địa phương. Riêng Ban điều hành Đề án của tỉnh đã tiến hành một số hoạt động trong năm 2015, 2016, như: Tổ chức triển khai Đề án tại 10 xã, phường, thị trấn làm điểm; hỗ trợ kinh phí để các đơn vị điểm tổ chức thực hiện một số nội dung công việc của Đề án; phát hành 20.000 tờ gấp và 1.000 quyển tài liệu pháp luật giới thiệu các quy định pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong các lĩnh vực…

Ngoài triển khai Đề án 452, Hội nghị cũng đã giới thiệu những nội dung chính của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và một số quyền dân sự trong Bộ luật Dân sự năm 2015.

Thông qua Hội nghị triển khai và bồi dưỡng kiến thức pháp luật thuộc Đề án 452, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, công chức, viên chức phụ trách Đề án của các cơ quan sẽ tiếp tục triển khai, phổ biến đến các nhóm đối tượng, góp phần thực hiện mục tiêu chung của Đề án là “Phổ biến sâu rộng những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân”.  

Nguyễn Thị Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.277.826
Lượt truy cập hiện tại 3.257