Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật khu vực phía Nam
Ngày cập nhật 05/06/2024

Chiều 31/5/2024, tại Thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020 khu vực phía Nam, với sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng và đại diện lãnh đạo một số cơ quan nhà nước ở Trung ương; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Sở Tư pháp 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Thừa Thiên Huế trở vào; cán bộ pháp chế các Sở, ngành, đại diện tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể của tỉnh Bình Định, đại diện Phòng Tư pháp cấp huyện, và một số công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã của tỉnh Bình Định.

 

Cùng điều hành Hội nghị còn có các ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Trần Anh Đức - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, ông Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lâm Hải Giang cho biết, sau hơn 8 năm thi hành, Luật Ban hành VBQPPL đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, qua đó tạo tiền đề cho việc phát triển kinh tế - xã hội.

Các quy định của Luật đã phát huy hiệu quả, làm tăng tính khả thi, tính thống nhất, đồng bộ và kịp thời của hệ thống pháp luật đối với những yêu cầu của thực tiễn; kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề trong công tác ban hành văn bản; công tác tổ chức thi hành pháp luật ngày càng có chiều sâu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thi hành Luật Ban hành VBQPPL cho thấy, Luật cần được nghiên cứu sửa đổi để đáp ứng các yêu cầu phát sinh từ thực tiễn, phù hợp hơn với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Báo cáo tại Hội nghị do ông Trần Anh Đức Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật trình bày, tính từ ngày 01/7/2016 - 31/12/2023, tổng số VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trình cơ quan có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền là 7.759 văn bản; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành 90.610 VBQPPL. Chất lượng các VBQPPL ngày càng được nâng cao, nội dung bảo đảm tính hợp hiến, cơ bản bảo đảm tính hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến trong công tác xây dựng, ban hành, rà soát, kiểm tra, xử lý VBQPPL và những vướng mắc, bất cập. Từ đó, các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị trong định hướng sửa đổi Luật Ban hành VBQPPL.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đồng tình, đánh giá cao các tham luận, ý kiến phát biểu của các đại biểu. Theo Thứ trưởng, kể từ khi được ban hành lần đầu tiên năm 1996, trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, Luật Ban hành VBQPPL đã thể hiện sự hiệu quả, đóng góp to lớn cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo khung pháp lý toàn diện cho các lĩnh vực xã hội, đảm bảo thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, giúp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật vẫn cần được nghiên cứu, sửa đổi để kịp thời phản ứng chính sách, đáp ứng các yêu cầu cấp bách của thực tiễn. Thứ trưởng Trần Tiến Dũng lưu ý các ngành, các địa phương tập trung nghiên cứu các định hướng nghiên cứu, xây dựng Luật Ban hành VBQPPL bám sát tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó đặt ra yêu cầu hoàn thiện thể chế, văn bản quy phạm pháp luật./.

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 19.518.472
Lượt truy cập hiện tại 616