Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Hương Thủy tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Ngày cập nhật 04/09/2019

Ngày 29/8, thị xã Hương Thủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020  Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Đ/c Lê Văn Chính, TUV-Bí thư Thị ủy; Đ/c Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, các xã, phường của thị xã.

 

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương có tính chiến lược của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảovệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả hết sức to lớn, bộ mặt nông thôn đã đổi thay tích cực, phong trào xây dựng nông thôn mới đã được người dân hưởng ứng và trở thành phong trào thi đua sôi nổi ở từng xã. Kết quả, đã có 7/7 xã đạt 19 tiêu chí; trong đó: các xã: Thủy Thanh, Thủy Tân, Dương Hòa được UBND tỉnh Quyết định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, Thủy Phù đạt chuẩn năm 2017, Thủy Bằng, Phú Sơn đạt chuẩn năm 2018, Thủy Vân đạt chuẩn năm 2019 và thị xã hoàn thành nhiệm vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2019.

Góp phần cùng kết quả của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngành Tư pháp tham gia vào tiêu chí 18.5 theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tuy hơi muộn so với Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhưng 5 tiêu chí và 25 chỉ tiêu cụ thể của chuẩn tiếp cận pháp luật đã thể hiện yêu cầu nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn cấp xã. Nếu được đánh giá đầy đủ, khách quan theo Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì chắc chắn sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển nông thôn bền vững. Đồng thời, các tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật còn là cơ sở cần thiết để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.

Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Lê Văn Chính, TUV, Bí thư Thị ủy xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị Thị xã trong xây dựng nông thôn mới và nhấn mạnh việc đề ra kế hoạch, giải pháp phù hợp nâng cao thu nhập để người dân được hưởng lợi nhiều hơn khi đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã khen thưởng 8 tập thể và 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Thị xã./.

 

Trương Cường
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.838.479
Lượt truy cập hiện tại 931