Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VỀ LĨNH VỰC TƯ PHÁP TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ VANG
Ngày cập nhật 17/05/2024

Thực hiện chương trình công tác Tư pháp năm 2024, Phòng Tư pháp huyện Phú Vang đã  tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 01/3/2024 về kiểm tra việc thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực năm 2024 và Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 13/3/2024 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  năm 2024 và ban hành Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 13/3/2024 và Quyết định số 742/KH-UBND ngày 14/3/2024 của UBND huyện về thành lập Đoàn kiểm tra công tác  VBQPPL và công tác hộ tịch- Chứng thực năm 2023 và quý 1 năm 2024 do đồng chí Phạm Thị Diệu Hiền, Trưởng phòng Tư pháp làm trưởng đoàn. Thành phần đoàn kiểm tra gồm có lãnh đạo phòng Tư pháp, lãnh đạo Ban pháp chế HĐND huyện và các chuyên viên phòng Tư pháp.

Để thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực Tư pháp ở địa phương, dưới sự chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Tư pháp huyện đã tiến hành kiểm tra công tác chuyên môn đối với  07 xã, thị trấn gồm: Vinh An, Vinh Hà, Phú Gia, Phú Thuận, Phú Mỹ, Phú Hải và thị trấn Phú Đa. Phạm vi kiểm tra trên các lĩnh vực như: Công tác chứng thực; công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; công tác VBQPPL.

Qua công tác kiểm tra nghiệp vụ tại các địa phương cho thấy cấp ủy, UBND xã, thị trấn đã quan tâm triển khai các hoạt động công tác Tư pháp trên địa bàn, cơ bản đã thực hiện tốt một số nội dung trong thời gian (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/03/2024) như: UBND các xã, thị trấn  đã xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện kịp thời theo đúng quy định của pháp luật; Đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân giải quyết các thủ tục hành chính liên quan về hộ tịch, chứng thực…; công chức Tư pháp - Hộ tịch đã được bố trí đủ 02 công chức trên một đơn vị, 96.5% công chức tư pháp – hộ tịch có chuyên mô là cử nhân luật và 100% công chức tư pháp – hộ tịch được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và đã số các xã, thị trấn đều có công chức có thâm niên công tác lâu năm trong ngành nên có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn vững, có tinh thần, trách nhiệm trong công việc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế về chuyên môn như: Công tác công tác chứng thực tại một số xã, thị trấn  nội dung lời chứng và thể thức văn bản chưa đúng quy định, thành phần hồ sơ lưu chứng thực còn thiếu chưa đảm bảo; công tác đăng ký hộ tịch còn sai sót thông tin, việc giải quyết yêu cầu đăng ký khai tử cho những người chết đã lâu còn thiếu thông tin chứng minh sự kiện chết; Cách ghi Sổ vẫn còn thiếu các trường thông tin, việc sửa sai sót trong sổ hộ tịch vẫn còn tùy tiện, việc chốt sổ cuối năm còn thiếu thông tin chưa đảm bảo theo quy định. Công tác VBQPPL tại một số xã, thị trấn chưa ban hành kế hoạch xây dựng, rà soát  hệ thống hóa VBQPPL năm 2023 và 2024 cũng như quyết định công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực tại địa phương.

Sau các buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã trực tiếp trao đổi với lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, công chức Tư pháp - Hộ tịch và Văn phòng – Thống kê về kết quả kiểm tra và đã chỉ ra những mặt đã đạt được, những mặt còn tồn tại, thiếu sót; Đoàn đã có một số kiến nghị đới với các đơn vị như sau:

- UBND các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác Tư pháp ở địa phương, nhất là trong các lĩnh vực: Đăng ký, quản lý hộ tịch; chứng thực; công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.; tạo điều kiện cho công chức Tư pháp - Hộ tịch được dự các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; chỉ đạo công chức Tư pháp nghiêm túc rút kinh nghiệm, hoàn thiện hồ sơ, khắc phục những sai sót đã nêu bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật; đồng  thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khác phối hợp chặt chẽ với công chức Tư pháp - Hộ tịch để làm tốt công tác ở địa phương. Đối với công chức thường xuyên tìm hiểu, nghiên cứu các quy định của pháp luật, đặc biệt là những quy định pháp luật chuyên ngành để phục vụ công tác chuyên môn lĩnh vực Tư pháp tốt hơn; có giải pháp khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế và bổ sung các nội dung còn sai sót đã được chỉ ra trong buổi kiểm tra.

Thông qua công tác kiểm tra, Đoàn đã nắm được tình hình, thực trạng công tác Tư pháp ở địa phương trên một số lĩnh vực. Từ đó có sự chấn chỉnh, hướng dẫn kịp thời để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác Tư pháp; việc kiểm tra giúp chỉ ra những sai sót cho các công chức thực hiện nhiệm vụ được giao, rút ra được những bài học kinh nghiệm, vận dụng thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhu cầu của tổ chức và cá nhân; đồng thời qua kiểm tra nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức tư pháp hộ tịch trong công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 19.517.608
Lượt truy cập hiện tại 233