Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Giải đáp pháp luật >> Quốc hội, HĐND và Đại biểu Quốc hội, HĐND
Hỏi: Tôi được biết đại biểu Hội đồng nhân dân gồm: Đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách và đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động...
Hỏi: Ông Tiến là cán bộ hưu trí xã K, huyện AL hỏi: Cử tri có quyền bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân không?
Hỏi: Bác My, cử tri phường TH hỏi: Đại biểu Hội đồng nhân dân bị mất quyền đại biểu Hội đồng nhân dân trong trường hợp nào?      
Hỏi: Anh Kiến đang tìm hiểu các quy định của pháp luật về đại biểu Hội đồng nhân dân. Nên anh Kiến hỏi: Trong trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân bị...
Hỏi: Tôi muốn hỏi: Đại biểu Hội đồng nhân dân không còn công tác và không cư trú tại đơn vị hành chính mà mình...
Hỏi: Quyền miễn trừ của đại biểu Hội đồng nhân dân được pháp luật quy định như thế nào?
Hỏi: Tôi là nhân viên của cơ quan X. Cơ quan tôi vừa tiếp chị Sương đại biểu Hội đồng nhân dân huyện K đến làm nhiệm vụ. Trong khi làm việc, chị...
Hỏi: Anh Nam cử tri phường AC hỏi: Đại biểu Hội đồng nhân dân phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức thì có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức...
Hỏi: Chị Quyên ở xã C, huyện TH hỏi: Quyền kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân được pháp luật quy định như thế nào?
Hỏi: Anh Quyền cử tri phường TH hỏi: Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân thì quyền chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân được pháp...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.284.608
Lượt truy cập hiện tại 5.984