Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Giải đáp pháp luật >> Doanh nghiệp
Doanh nghiệp YK dự kiến tổ chức hội nghị người lao động trong tháng tới. Doanh nghiệp đã đưa ra nhiều nội dung để thảo luận tại hội nghị này. Tuy nhiên, một số kiến nghị của người lao động không thấy có...
Doanh nghiệp Kim Thanh hướng dẫn các phòng, ban, phân xưởng tổ chức bầu đại biểu để tham dự hội nghị người lao động. Trong quá trình thực hiện, phân xưởng sản xuất C có nhiều người cùng đạt trên 50% tổng...
Công ty TH có 700 công nhân. Công ty đang tiến hành các thủ tục để tổ chức hội nghị người lao động. Để hướng dẫn các bộ phận bầu đại biểu tham dự hội nghị, công ty TH đề nghị cho biết, thành phần tham...
Doanh nghiệp Bình Minh chuyên sản xuất các mặt hàng từ gỗ, sử dụng 18 lao động. Thời gian qua, người lao động có những kiến nghị liên quan trực tiếp đến việc làm của người lao động và muốn bày tỏ công...
Tại công ty TNHH XQ, người lao động rất bức xúc về điều kiện lao động không bảo đảm vệ sinh. Ban chấp hành Công đoàn của công ty đã họp toàn thể người lao động và thống nhất kiến nghị, đối thoại với người...
Doanh nghiệp HC tổ chức đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và người lao động. Vào thời gian tổ chức đối thoại, thành phần đối thoại của người lao động bảo đảm 100% nhưng thành phần tham gia...
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.284.658
Lượt truy cập hiện tại 6.137