Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Giải đáp pháp luật >> Tài chính
Ngân hàng TMCP KD niêm yết lãi suất huy động vốn là 6,5 %/năm. Tuy nhiên, thực tế Ngân hàng này lại áp dụng lãi suất huy động vốn là 7%/năm. Hành vi này bị xử phạt như thế nào?
Ông TB là cổ đông đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP NBC. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông đã chuyển nhượng cổ phần của mình. Hành vi này bị xử phạt thế nào?
Ông A là cổ đông của Ngân hàng cổ phần ND. Ông sở hữu cổ phần vượt quá 5% vốn điều lệ của Ngân hàng ND. Hành vi này có bị xử phạt không?
Trước khi kết thúc năm tài chính, Ngân hàng TMCP MQ không lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước để kiểm toán các hoạt động của mình trong năm tài chính tiếp...
Theo quy định, Ngân hàng TMCP ND đã ban hành các văn bản quy định nội bộ, nhưng lại không gửi các văn bản này cho Ngân hàng Nhà nước. Hành vi này có bị xử phạt không?
Hội đồng quản trị của Ngân hàng hợp tác xã NK ban đầu có 03 thành viên. Tuy nhiên, sau đó có 01 thành viên qua đời, nên số lượng thành viên Hội đồng quản trị chỉ còn 02 người. Ngân hàng hợp tác xã NK vẫn...
Để thuận tiện cho hoạt động và giao dịch, Ngân hàng thương mại cổ phần QP đã chuyển trụ sở chính từ số 9 đường ND về số 71 đường MHĐ. Tuy nhiên, việc chuyển trụ sở này chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp...
Mặc dù chưa có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, quy mô hoạt động, nhưng Ngân hàng thương mại cổ phần NM vẫn tổ chức khai trương hoạt động. Việc tổ chức khai trương trong trường hợp...
Mặc dù đã nhận được quyết định niêm phong tài sản của ông LVG của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật nhưng Ngân hàng TMCP MN không phong tỏa tài khoản, không áp dụng biện pháp niêm...
Phát hiện một giao dịch mà các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen, Ngân hàng TMCP ĐQ đã áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch. Tuy nhiên, Ngân hàng TMCP ĐQ không báo cáo Ngân hàng Nhà nước...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.284.641
Lượt truy cập hiện tại 5.994