Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Giới thiệu văn bản pháp luật
Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có những chuyển biến...
Ngày 16 tháng 3 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, thông tư này ban...
Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong...
Ngày26/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định...
Ngày 29/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng...

Ngày 23/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

 

Ngày 11/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định...

Ngày 30/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND quy định công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2021 đồng thời bãi bỏ Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 70/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã được triển khai khá tốt trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện...
Ngày 27 tháng 4 năm 2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2019/QĐ-BYT công bố danh sách tỉnh, thành phố thuộc các vùng mức sinh áp...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.735.822
Lượt truy cập hiện tại 985