Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Giới thiệu văn bản pháp luật
Ngày 22 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật....
Ngày 30/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công...
Ngày 21/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, ngày 22 tháng 6 năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư...
Ngày 24/6/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày...
Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số   05/2021/TT-BTP hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật...
Ngày 28 tháng  6 năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 04/2021/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện việc chấp...
Ngày 16 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận...
Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp...
Ngày 02 tháng 7 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.010.291
Lượt truy cập hiện tại 2.832