Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 17/05/2024

Ngày 06 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cá nhân tham gia dự tuyển vào các chức danh cấp xã sau: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự; Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội.

Nguyên tắc tuyển dụng

Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan và đúng quy định của pháp luật. Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí công chức ở một xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố Huế trong cùng một kỳ tuyển dụng công chức cấp xã.

Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và số lượng công chức được bố trí theo Quy định về quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phương thức tuyển dụng

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua thi tuyển các chức danh: Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội.

Chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã: Thực hiện việc xét tuyển và bổ nhiệm.

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển được thực hiện riêng đối với từng nhóm đối tượng sau đây: Người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học; Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

 Điều kiện đăng ký dự tuyển: Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây viết tắt là Nghị định 138/2020/NĐ-CP).

Tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn và chuyên ngành đào tạo của các chức danh cấp xã

Tiêu chuẩn chung: Người dự tuyển vào các chức danh cấp xã phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 7 Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (sau đây viết tắt là Nghị định 33/2023/NĐ-CP).

Người dự tuyển vào các chức danh cấp xã phải đảm bảo các tiêu chuẩn cụ thể theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Nghị định 33/2023/NĐ-CP và phải đáp ứng trình độ chuyên môn và chuyên ngành đào tạo theo quy định sau đây:

Chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự: Tốt nghiệp trung cấp quân sự cơ sở trở lên hoặc các ngành thuộc khối ngành quân sự.

Chức danh Văn phòng - thống kê: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các mã ngành: Công nghệ thông tin; Kinh tế; Thông tin - Thư viện, Quản trị văn phòng, Quản lý nhà nước (Hành chính), Luật, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Thống kê, Văn thư - Lưu trữ, Nông nghiệp.

Chức danh Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã): Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các mã ngành: Khoa học Môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường; kỹ thuật môi trường; Môi trường và bảo vệ môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường; Địa lý tài nguyên và môi trường; Quản lý đất đai; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng; Kiến trúc và quy hoạch; Kiến trúc và xây dựng; Quản lý xây dựng; xây dựng; Nông nghiệp.

Chức danh Tài chính - kế toán; Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các mã ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

Chức danh Tư pháp - hộ tịch: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc mã ngành Luật.

Chức danh Văn hóa - xã hội: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các mã ngành: Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam; Văn hóa học; Quản lý văn hóa; Văn hóa dân gian; Xã hội học và Nhân học; Công tác xã hội; Báo chí và thông tin; Báo chí và truyền thông; Thể dục, thể thao; Quản lý nhà nước; Quản trị - Quản lý; Bảo hộ lao động; Khoa học giáo dục; Công tác xã hội; Kinh tế; Luật.

Ưu tiên trong tuyển dụng: Ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định 138/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 13 Nghị định 33/2023/NĐ-CP.

Thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã và tiếp nhận vào làm công chức cấp xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định tại Điều 15 Nghị định 33/2023/NĐ-CP và Quy chế này.

Bên cạnh đó Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND còn quy định về thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên tham gia Hội đồng; các bộ phận giúp việc của hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã như Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo, Tổ in sao đề thi, Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban Kiểm tra sát hạch; quy định cụ thể về công tác tuyển dụng công chức cấp xã và các công tác khác về tuyển dụng như xây dựng Kế hoạch tuyển dụng, thông báo tuyển dụng, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và tổ chức tuyển dụng, thông báo kết quả tuyển dụng và Hồ sơ của người trúng tuyển, thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc; quy định về xét tuyển công chức cấp xã …

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5 năm 2024 và thay thế Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 19.519.262
Lượt truy cập hiện tại 942